Giáo trình Điện tử nâng cao - Nghề: Điện tử công nghiệp - Trình độ: Trung cấp (Tổng cục Dạy nghề)

Nội dung Giáo trình Điện tử nâng cao được biên soạn với dung lượng thời gian đào tạo 120 giờ gồm có MĐ22-01: Đọc, đo, kiểm tra linh kiện SMD - MĐ22-02: Kỹ thuật hàn IC - MĐ22-03: Mạch điện tử nâng cao - MĐ22-04: Chế tạo mạch in phức tạp.