Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 1

Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những kiến thức cơ bản về không khí và các hệ thống điều hòa không khí; Cân bằng nhiệt ẩm trong phòng và các quá trình, phương pháp, thiết bị xử lý nhiệt ẩm cho không khí; Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.