Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính chọn máy và thiết bị điều hòa không khí; Trao đổi không khí trong nhà và tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn không khí, dẫn nước; Cung cấp năng lượng và điều khiển, đo lường hệ thống điều hòa không khí. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.