Giáo trình Thực hành hàn Rôbot

Giáo trình thực hành hàn Robot cung cấp cho Sinh viên những kiến thức và kỹ năng về cấu tạo, vận hành, phương pháp lập trình và điều khiển Robot để hàn các đường hàn có biên dạng khác nhau (đường thẳng, đường cong, đường phức tạp,...). Ngoài ra Giáo trình còn dùng làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên; Làm tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên ngành công nghệ hàn