• Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề cơ bản của thuật toán; Các kiểu dữ liệu cơ bản và cấu trúc điều khiển; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p ctuet 24/03/2022 26 0

 • Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 2

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chương trình con; Dữ liệu kiểu tệp; Độ phức tạp của thuật toán; Thuật toán đệ quy và chương trình con đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p ctuet 24/03/2022 26 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những kiến thức cơ bản về không khí và các hệ thống điều hòa không khí; Cân bằng nhiệt ẩm trong phòng và các quá trình, phương pháp, thiết bị xử lý nhiệt ẩm cho không khí; Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   129 p ctuet 24/03/2022 25 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính chọn máy và thiết bị điều hòa không khí; Trao đổi không khí trong nhà và tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn không khí, dẫn nước; Cung cấp năng lượng và điều khiển, đo lường hệ thống điều hòa không khí. Mời các bạn...

   236 p ctuet 24/03/2022 18 0

 • Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 1

  Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 1

  "Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 1" có nội dung trình bày về mạch khuếch đại mắc CE; định lý chồng chập đối với mạch khuếch đại; mạch khuếch đại có cực phát nối đất; mạch khuếch đại CC và CB; mô hình xoay chiều của mạch tải cực phát; các tham số H; ý nghĩa của tham số h;... Mời các bạn cùng tham...

   127 p ctuet 26/02/2022 38 0

 • Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 2

  Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về mạch khuếch đại công suất lớp A và B; đường tải xoay chiều của các mạch khuếch đại khác; định mức công suất của transistor; mạch khuếch đại lớp C và các loại khác; công suất tiêu tán của transistor; điện trở...

   127 p ctuet 26/02/2022 32 0

 • Giáo trình Thực hành hàn Rôbot

  Giáo trình Thực hành hàn Rôbot

  Giáo trình thực hành hàn Robot cung cấp cho Sinh viên những kiến thức và kỹ năng về cấu tạo, vận hành, phương pháp lập trình và điều khiển Robot để hàn các đường hàn có biên dạng khác nhau (đường thẳng, đường cong, đường phức tạp,...). Ngoài ra Giáo trình còn dùng làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên; Làm tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh...

   120 p ctuet 26/02/2022 17 0

 • Giáo trình Thực hành điện cơ bản

  Giáo trình Thực hành điện cơ bản

  Giáo trình Thực hành điện cơ bản gồm các nội dung sau: An toàn điện; Kỹ thuật nối dây; Lắp ráp và sửa chữa mạch điện chiếu sáng điều khiển tại một vị trí và nhiều vị trí; Lắp ráp mạch điện đèn huỳnh quang; Lắp ráp và sửa chữa mạch điện; Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng động cơ điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p ctuet 26/02/2022 19 0

 • Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 1

  Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 1

  Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp phân tích và tính toán các thông số cơ bản trong mạch điều khiển thủy lực; Mô hình nghiên cứu độ đàn hồi của dầu, độ cứng thủy lực, tần số dao động riêng của xylanh và động cơ dầu; Động lực học của hệ truyền động thủy lực;... Mời các...

   105 p ctuet 26/02/2022 19 0

 • Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 2

  Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 2

  Giáo trình Điều khiển tự động hệ thủy lực: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phần tử điều khiển cơ bản trong hệ điều khiển tự động thủy lực; Điều khiển vị trí, vận tốc và tải trọng trong hệ truyền động thủy lực; Tính toán, thiết kế các mạch điều khiển tự động thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   111 p ctuet 26/02/2022 19 0

 • Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Từ Minh Phương

  Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Từ Minh Phương

  "Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 1 - Từ Minh Phương" có nội dung trình bày về có nội dung trình bày về khái niệm trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành và phát triển; giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm, bài toán tìm kiếm trong không gian trạng thái; biểu diễn tri thức và lập luận logic, sự cần thiết sử dụng tri thức trong giải quyết vấn...

   109 p ctuet 26/02/2022 22 2

 • Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Từ Minh Phương

  Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Từ Minh Phương

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 2 - Từ Minh Phương" tiếp tục trình bày những nội dung về lập luận xác suất, nguyên tắc lập luận xác suất, mạng bayes, suy diễn với mạng bayes; học máy, ứng dụng của học máy; học cây quyết định, thuật toán học cây quyết định; phân loại bayes đơn giản; hồi quy tuyến tính và hồi quy...

   99 p ctuet 26/02/2022 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số