• Giáo trình Kỹ thuật tiện - GS. TS. Trần Văn Địch

  Giáo trình Kỹ thuật tiện - GS. TS. Trần Văn Địch

  Giáo trình Kỹ thuật tiện được GS. TS. Trần Văn Địch biên soạn dựa theo phương pháp kết hợp giữa phần lý thuyết với các bài tập thực hành. Đặc điểm nổi bật của cuốn sách là có các hình vẽ để mô phỏng các thao tác trên máy tiện 1K620 và 1K62. Giáo trình dành cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   284 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Giáo trình Lý thuyết dập tạo hình - PGS. TS. Nguyễn Minh Vũ

  Giáo trình Lý thuyết dập tạo hình - PGS. TS. Nguyễn Minh Vũ

  Cuốn giáo trình "Lý thuyết dập tạo hình" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Gia công áp lực những kiến thức tổng quan nhất cũng như kiến thức chuyên sâu về phương pháp phân tích, tính toán các thông số công nghệ, thông số năng lượng bằng các phương pháp cổ điển cũng như những phương pháp mô phỏng số tiên tiến nhất hiện nay....

   196 p ctuet 26/06/2022 0 0

 • Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản: Phần 1

  Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp cho các Nhà quản trị, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh và các bạn sinh viên những kiến thức tổng quát và cơ bản về kỹ thuật soạn thảo văn bản - một công tác thường xuyên và không thể thiếu trong hoạt động của bất kỳ cơ quan, doanh nghiệp hay tổ chức nào. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   136 p ctuet 28/05/2022 13 0

 • Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật soạn thảo và trình bày các loại văn bản cụ thể như quyết định, thông báo, tờ trình, báo cáo, biên bản, công văn, hợp đồng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p ctuet 28/05/2022 13 0

 • Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 1

  Phần 1 của "Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép" có nội dung gồm 3 chương trình bày về: tổng quan nhà cao tầng; các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng; tải trọng tác động lên nhà cao tầng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   116 p ctuet 28/05/2022 11 1

 • Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 2

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép" gồm các chương còn lại với nội dung về: tính toán kết cấu nhà cao tầng; kiểm tra sự làm việc của nhà cao tầng; nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo kết cấu chịu lực;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   115 p ctuet 28/05/2022 11 1

 • Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề cơ bản của thuật toán; Các kiểu dữ liệu cơ bản và cấu trúc điều khiển; Các kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p ctuet 24/03/2022 36 0

 • Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 2

  Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chương trình con; Dữ liệu kiểu tệp; Độ phức tạp của thuật toán; Thuật toán đệ quy và chương trình con đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   125 p ctuet 24/03/2022 38 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những kiến thức cơ bản về không khí và các hệ thống điều hòa không khí; Cân bằng nhiệt ẩm trong phòng và các quá trình, phương pháp, thiết bị xử lý nhiệt ẩm cho không khí; Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   129 p ctuet 24/03/2022 37 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính chọn máy và thiết bị điều hòa không khí; Trao đổi không khí trong nhà và tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn không khí, dẫn nước; Cung cấp năng lượng và điều khiển, đo lường hệ thống điều hòa không khí. Mời các bạn...

   236 p ctuet 24/03/2022 25 0

 • Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 1

  Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 1

  "Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 1" có nội dung trình bày về mạch khuếch đại mắc CE; định lý chồng chập đối với mạch khuếch đại; mạch khuếch đại có cực phát nối đất; mạch khuếch đại CC và CB; mô hình xoay chiều của mạch tải cực phát; các tham số H; ý nghĩa của tham số h;... Mời các bạn cùng tham...

   127 p ctuet 26/02/2022 46 0

 • Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 2

  Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Mạch điện tử Kỹ thuật tương tự: Mạch khuếch đại - Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về mạch khuếch đại công suất lớp A và B; đường tải xoay chiều của các mạch khuếch đại khác; định mức công suất của transistor; mạch khuếch đại lớp C và các loại khác; công suất tiêu tán của transistor; điện trở...

   127 p ctuet 26/02/2022 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số