• Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: ánh xạ tuyến tính; hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p ctuet 25/07/2022 19 0

 • Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: ma trận-định thức-hệ phương trình đại số tuyến tính; không gian vectơ trên trường số thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p ctuet 25/07/2022 18 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Môn Toán rời rạc là một trong những môn cơ bản nhất của ngành Công nghệ thông tin. Cuốn giáo trình Toán rời rạc này được viết cho sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 - logic mệnh đề, chương 2 - lý thuyết tập hợp,...

   84 p ctuet 25/07/2022 19 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 gồm có 3 chương. Nội dung kiến thức của từng chương như sau: Chương 5 - Đại số boole và cấu trúc mạch logic, chương 6 - thuật toán, chương 7 - lý thuyết đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p ctuet 25/07/2022 19 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên)

  Giáo trình "Cơ sở dữ liệu (Tập 1)" trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu. Giáo trình kết cấu gồm 3 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày...

   126 p ctuet 25/07/2022 19 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu (Tập 1): Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên)

  Giáo trình "Cơ sở dữ liệu (Tập 1)" trình bày các kỹ thuật tổ chức dữ liệu ở dạng mô hình liên kết thực thể, hay mô hình quan hệ, chuẩn hóa mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như sử dụng các phép toán đại số quan hệ hoặc SQL để truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu. Giáo trình kết cấu gồm 3 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày...

   58 p ctuet 25/07/2022 19 0

 • Giáo trình Cảm biến (in lần thứ 5 có chỉnh sửa): Phần 1

  Giáo trình Cảm biến (in lần thứ 5 có chỉnh sửa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giáo trình Cảm biến trình bày các nội dung: Những nguyên lý cơ bản và các đặc trưng đo lường, cảm biến quang, cảm biến nhiệt độ, cảm biến vị trí và dịch chuyển, cảm biến biến dạng, cảm biến vận tốc, cảm biến lực, cảm biến gia tốc và rung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p ctuet 25/07/2022 21 1

 • Giáo trình Cảm biến (in lần thứ 5 có chỉnh sửa): Phần 2

  Giáo trình Cảm biến (in lần thứ 5 có chỉnh sửa): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách giáo trình Cảm biến trình bày các nội dung: Cảm biến vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu, cảm biến đo áp suất chất lưu, cảm biến đo chân không, cảm biến bức xạ hạt nhân, cảm biến độ ẩm, cẩm biến điện hóa, cảm biến đo thành phần khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p ctuet 25/07/2022 22 1

 • Giáo trình Kỹ thuật cháy (in lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật cháy (in lần thứ nhất): Phần 2

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật cháy" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật cháy dầu, kỹ thuật cháy than, sự hình thành các chất độc hại và khả năng hạn chế chúng trong quá tình cháy, phương pháp thực nghiệm ngọn lửa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ctuet 25/07/2022 11 0

 • Giáo trình Kỹ thuật cháy (in lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật cháy (in lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật cháy" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về buồng lửa, nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu, kỹ thuật cháy nhiên liệu khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p ctuet 25/07/2022 11 0

 • Giáo trình thực hành CAD-CAM - Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng: Phần 1

  Giáo trình thực hành CAD-CAM - Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những điều cần biết về thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng Mastercam dành cho người tự học" trình bày các nội dung: Giới thiệu và cài đặt Mastercam X4, tổng quan về máy phay, vẽ khối trụ, vẽ và gia công chi tiết đơn giản, vẽ khuôn, gia công khuôn, vẽ tấm đệm, giá công tấm đệm, vẽ và gia công khối trục. Mời các bạn cùng...

   176 p ctuet 25/07/2022 13 0

 • Giáo trình thực hành CAD-CAM - Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng: Phần 2

  Giáo trình thực hành CAD-CAM - Thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Những điều cần biết về thiết kế cơ khí điện tử và mô phỏng Mastercam dành cho người tự học" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Mastercam X5, gia công chi tiết đơn giản với Mastercam X5, gia công chi tiết dạng càng, gia công nắp kẹp, gia công tay quay, gia công khối 3D. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p ctuet 25/07/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số