• Công nghệ hóa học và thực phẩm: Phần 1

  Công nghệ hóa học và thực phẩm: Phần 1

  Tài liệu "Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và thực phẩm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại lượng ngẫu nhiên và đánh giá sai số đo lường các thông số kỹ thuật; Tiếp cận hệ thống để xây dựng mô tả toán cho hệ nghiên cứu; Xây dựng mô hình thống kê thực nghiệm mô tả toán cho hệ nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham...

   130 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Công nghệ hóa học và thực phẩm: Phần 2

  Công nghệ hóa học và thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và thực phẩm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng mô hình toán mô tả cho hệ nghiên cứu bằng phương pháp tích thứ nguyên; Xây dựng mô hình toán mô tả cho hệ nghiên cứu trên các định luật bảo toàn; Tối ưu hóa xác định chế độ công nghệ. Mời các bạn...

   128 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 1 Khái quát về thực phẩm chức năng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về thực phẩm chức năng; Sự giống & khác nhau giữa thực phẩm chức năng và thực phẩm truyền thống; Sự giống & khác nhau giữa thực phẩm chức năng và thuốc; Kinh doanh & phân phối thực phẩm chức năng; Sự phát triển...

   22 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 2 Chất xơ thực phẩm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chất xơ thực phẩm là gì?; Chất xơ không hòa tan; Chất Xơ hòa tan; Prebiotics; Cơ chế tác dụng của chất Xơ trong cơ thể; Vai trò của chất Xơ hòa tan-Prebiotics đối với sức khỏe; Khuyến cáo sử dụng chất Xơ; Nguồn chất xơ trong tự nhiên. Mời các...

   14 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 5 Chất khoáng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về chất khoáng; Phân loại chất khoáng; Tính chất chức năng và lợi ích đối với cơ thể; Liều lượng và khuyến cáo sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 6 Men vi sinh; cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về probiotics; Tính chất chức năng và lợi ích đối với cơ thể; Nguồn cung cấp & các khuyến cáo sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 8 Acid amin, peptide, protein sinh học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về acid amin, peptide, protein sinh học; Sự oxy hoá & hoạt tính chống oxy hoá; Cấu trúc của các peptide sinh học; Lợi ích của acid amin, peptide, protein sinh học đối với sức khoẻ; Protein, Peptide sinh học trong các nguyên liệu tự nhiên....

   19 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 10 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 10 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 10 Phát triển sản phẩm thực phẩm chức năng tại Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn nguyên liệu; Các hướng nghiên cứu, tiếp cận để sản xuất TPCN; Quy trình nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 7 Acid béo không no đa nối đôi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về Acid béo không no đa nối đôi; Phân loại Acid béo không no đa nối đôi; Tính chất chức năng & lợi ích đối với cơ thể; Nguồn cung trong tự nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa; Các loại đường có calories thấp thông dụng; Tính chất vật lý và hóa sinh học; Lợi ích đối với sức khỏe. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 4 Vitamin cung cấp cho người học những kiến thức như: Vitamin là gì; Phân loại; Tính chất chức năng và lợi ích đối với cơ thể; Liều lượng và khuyến cáo sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 9 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 9 - ThS. Nguyễn Phú Đức

  Bài giảng Thực phẩm chức năng: Chương 9 Thực vật sinh học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về Phytochemical-Thực vật sinh học; Lợi ích sinh học của các phytochemical điển hình; Nguồn cung một số phytochemical điển hình trong tự nhiên; Khuyến cáo sử dụng phytochemical. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p ctuet 23/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet