Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch: Chương 6 - ThS. Bùi Hồng Quân

Chương 6 của bài giảng Công nghệ sau thu hoạch giới thiệu về phương pháp bảo quản sản phẩm sau thu hoạch - bảo quản lạnh. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được một trong những phương pháp bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.