Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch: Chương 7 - ThS. Bùi Hồng Quân

Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch - Chương 7 giới thiệu về công nghệ bảo quản nông sản thực phẩm. Chương này trình bày một số nội dung như: Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc của bảo quản nông sản, nhóm nông sản thực phẩm và yêu cầu bảo quản, công nghệ bảo quản và một số loại nông sản chính. Mời các bạn cùng tham khảo.