Công nghệ sản xuất bánh kẹo

Sự có mặt của Fructose làm
cho sản phẩm bánh kẹo
tăng khả năng hút ẩm, hạn
chế thời gian sử dụng, tăng
độ dẻo của bánh sản phẩm,
khó định hình do đó nghiên
cứu sử dụng ỏ hàm lượng
hợp lý, Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo chiếm một vị trí khá quan trọng trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Hiện nay yêu cầu về mặt tiêu thụ bánh kẹo ở nước ta khá lớn .

Ngành công nghiệp bánh kẹo của ta còn đang trên đà phát triển. Phần lớn các xí nghiệp nhà máy ở nước ta đều sản xuất theo phương pháp thủ công nửa cơ giới.