Ebook Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm (tái bản lần thứ ba): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm" do bùi Ái biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về công nghệ sản xuất cồn etylic, công nghệ sản xuất malt và bia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.