Ebook Kỹ thuật bảo quản nông sản: Phần 1

Cuốn sách giới thiệu những vấn đề chung nhất về bảo quản nông sản, các thiết bị, phương pháp, kho bảo quản nông sản cũng như những sinh vật có hại trong bảo quản nông sản cùng các biện pháp bảo vệ. Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.