Ebook Kỹ thuật bảo quản nông sản: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các phương pháp bảo quản nông sản, kho bảo quản nông sản, thiết bị kho bảo quản, những sinh vật hại nông sản trong bảo quản và biện pháp phòng trừ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.