Ebook Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ - Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh: Phần 2

"Ebook Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ - Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh: Phần 2" bảo quản các sản phẩm nghề vườn; Vận chuyển các sản phẩm nghề vườn; Xử lý tại nơi tiếp nhận; Chế biến rau quả và hoa; Vệ sinh an toàn thực phẩm.