Ebook Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời (Phần 1)

Phần 1 cuốn sách "Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời" trình bày các nội dung: Hạt và khối hạt, phân loại vật liệu rời, đập nghiền vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.