Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 4: Kỹ thuật phản ứng): Phần 1 - Vũ Bá Minh

Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 4: Kỹ thuật phản ứng): Phần 1 gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mở đầu; Xử lý dữ kiện động học; Phương trình thiết kế; Áp dụng phương trình thiết kế; Hiệu ứng nhiệt độ; Dòng chảy thực. Mời các bạn cùng tham khảo!