Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 4: Kỹ thuật phản ứng): Phần 2 - Vũ Bá Minh

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 4: Kỹ thuật phản ứng): Phần 2 gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về thiết kế hệ phản ứng dị thể; Phản ứng rắn-lưu chất không xúc tác; Phản ứng xúc tác chất rắn; Phản ứng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!