Nghiên cứu tổng hợp nano đồng và ứng dụng

Các nghiên cứu gần đây cho thấy các hạt nano đồng có tính năng ưu việt không kém gì các hạt nano vàng, bạc, đặc biệt tính kháng khuẩn. Bài viết trình bày việc sử dụng phương pháp xanh để tổng hợp hạt nano đồng bằng cách sử dụng các chất chiết xuất là dịch chiết lá chè xanh và vỏ trái chuối hột với dung dịch đồng nitrat.