Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo hệ số hấp thụ của dung dịch vi tảo sử dụng cảm biến màu TCS3200

Trong bài viết này một thiết bị di động đo hệ số hấp thụ của dung dịch vi tảo Chaetoceros gracilis cầm tay được nghiên cứu và chế tạo dựa trên cảm biến màu TCS3200, nguồn phát là diode LED đơn sắc. Công nghệ tạo mẫu nhanh in 3D được ứng dụng trong thiết kế buồng đo mẫu và hoàn thiện sản phẩm. Hệ đo được đánh giá và so sánh với phổ hấp thụ đo từ máy UV-viss.