• Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: ánh xạ tuyến tính; hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p ctuet 25/07/2022 15 0

 • Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: ma trận-định thức-hệ phương trình đại số tuyến tính; không gian vectơ trên trường số thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p ctuet 25/07/2022 14 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Môn Toán rời rạc là một trong những môn cơ bản nhất của ngành Công nghệ thông tin. Cuốn giáo trình Toán rời rạc này được viết cho sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 - logic mệnh đề, chương 2 - lý thuyết tập hợp,...

   84 p ctuet 25/07/2022 16 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 gồm có 3 chương. Nội dung kiến thức của từng chương như sau: Chương 5 - Đại số boole và cấu trúc mạch logic, chương 6 - thuật toán, chương 7 - lý thuyết đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p ctuet 25/07/2022 15 0

 • Giáo trình Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace

  Giáo trình Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace

  Giáo trình Hàm phức và phép biến đổi Laplace được biên soạn theo chương trình hiện hành, dùng cho sinh viên các ngành Điện - Điện tử. Với các nội dung chính như: Hàm biến phức, Tích phân phức, Lý thuyết chuỗi và lý thuyết thặng dư, Phép biến đổi Laplace. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   233 p ctuet 28/08/2021 126 1

 • Dạy học Toán ở trường phổ thông theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn

  Dạy học Toán ở trường phổ thông theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn

  Dạy học sinh cách học, cách nghĩ, cách làm tiến tới dạy học sinh biết cách tự học là một xu thế của giáo dục Việt Nam hiện nay. Bài viết trình bày vai trò của giáo viên cũng như các bước dạy học Toán theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn ở trường phổ thông.

   5 p ctuet 28/08/2021 78 0

 • Tổ chức dạy học vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế thông qua mô hình hóa toán học

  Tổ chức dạy học vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế thông qua mô hình hóa toán học

  Bài viết trình bày về việc tổ chức dạy học vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế thông qua mô hình hóa toán học. Hoạt động này giúp học sinh nắm vững kiến thức nguyên hàm - tích phân và kĩ năng vận dụng nguyên hàm - tích phân giải bài toán thực tế.

   4 p ctuet 28/08/2021 80 0

 • Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề môn Đại số tuyến tính ở trường đại học với sự trợ giúp của phần mềm Symbolab online

  Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề môn Đại số tuyến tính ở trường đại học với sự trợ giúp của phần mềm Symbolab online

  Bài viết đề cập đến việc sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học môn Đại số tuyến tính nhờ sự trợ giúp của phần mềm Symbolab online. Phần mềm Symbolab giúp sinh viên tìm ra đáp án một cách chính xác và đưa ra được lời giải giúp sinh viên so sánh, đối chiếu tự kiểm chứng lời giải của mình mà không...

   6 p ctuet 28/08/2021 61 0

 • Phương pháp chiếu xấp xỉ giải bài toán bất đẳng thức biến phân tựa đơn điệu

  Phương pháp chiếu xấp xỉ giải bài toán bất đẳng thức biến phân tựa đơn điệu

  Bài viết đề xuất một thuật toán chiếu mới để giải bài toán bất đẳng thức biến phân trong một không gian Hilbert thực, ở đây ánh xạ giá liên tục Lipschitz và tựa đơn điệu (không cần thiết đơn điệu). Thuật toán và phân tích sự hội tụ yếu của dãy lặp được chỉ ra chi tiết.

   12 p ctuet 28/08/2021 77 0

 • Luật yếu số lớn cho tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc cộng tính trên âm

  Luật yếu số lớn cho tổng các biến ngẫu nhiên phụ thuộc cộng tính trên âm

  Các định lý giới hạn, đặc biệt là các định lý về luật số lớn, đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong lý thuyết xác suất và thống kê Toán học. Bài viết đưa ra một dạng mở rộng cho luật yếu số lớn Kolmogorov – Feller cho các biến ngẫu nhiên phụ thuộc cộng tính trên âm với điều kiện các biến ngẫu nhiên này bị chặn ngẫu nhiên.

   6 p ctuet 28/08/2021 67 0

 • Thuật toán mới xấp xỉ liên kết quán tính để giải bài toán cực tiểu lồi

  Thuật toán mới xấp xỉ liên kết quán tính để giải bài toán cực tiểu lồi

  Bài viết đề xuất và chứng minh sự hội tụ của thuật toán xấp xỉ liên kết quán tính đề giải bài toán cực tiểu lồi, một bài toán thường áp dụng trong xử lý phục chế ảnh. Đây là một phương pháp mới để giải quyết bài toán này. So với các thuật toán khác, thuật toán này không cần thực hiện phép chiếu, mà chỉ sử dụng các bước lặp tính...

   8 p ctuet 28/08/2021 63 0

 • Tính khả vi của hàm khoảng cách

  Tính khả vi của hàm khoảng cách

  Bài viết trình bày một số kết quả liên quan đến tính khả vi của hàm khoảng cách. Các kết quả này đã được đưa ra bởi Clarke, F. H., Stern R. J., và Wolenski, P. R. Tuy nhiên, hầu hết chứng minh vắn tắt hoặc không chứng minh. Ở đây, chúng tôi trình bày với chứng minh chặt chẽ và chi tiết.

   9 p ctuet 28/08/2021 65 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số