• Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp - ĐH Xây dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp cung cấp cho các bạn những kiến thức về các khái niệm chung; nền móng và móng; tường nhà; sàn nhà; cầu thang; mái nhà; cửa sổ, cửa đi; cấu tạo nhà công nghiệp. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   163 p ctuet 28/07/2015 1214 7

 • Bài giảng Nền móng: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 5 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 5: Móng cọc giúp người đọc xác định được sức chịu tải của cọc đơn, độ lún của cọc đơn và cọc trong nhóm cọc. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   38 p ctuet 28/07/2015 382 7

 • Bài giảng Nền móng: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 4 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 4: Xây dựng công trình trên nền đất yếu, giới thiệu khái niệm chung về đất yếu, nền đất yếu, các biện pháp về kết cấu phần trên, các biện pháp về móng, các biện pháp về xử lý nền, các biện pháp thi công để xử lý nền. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   23 p ctuet 28/07/2015 474 7

 • Bài giảng Nền móng: Chương 2 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Nền móng: Chương 2 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng "Nền móng - Chương 2: Móng nông" cung cấp cho người học các kiến thức về lựa chọn sơ bộ kích thước đáy móng băng, móng băng dưới cột, móng bè, thiết kế xử lý nền đất yếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ctuet 25/02/2016 520 6

 • Bài giảng Nền móng: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 3 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 3: Tính toán móng mềm, giới thiệu khái niệm móng mềm và mô hình nền, tính móng băng theo mô hình nền biến dạng cục bộ, tính móng băng theo mô hình nền biến dạng tuyến tính. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   13 p ctuet 28/07/2015 399 6

 • Bài giảng Nền móng: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 2 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 2: Móng nông trên nền thiên nhiên, giới thiệu khái niệm, phân loại và các bước tính toán thiết kế móng nông; sức chịu tải giới hạn của móng nông - móng cứng, độ lún của móng nông, sức chịu tải cho phép và xác định kích thước đáy móng. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   78 p ctuet 28/07/2015 390 6

 • Bài giảng Nền móng: Chương 3 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Nền móng: Chương 3 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng "Nền móng - Chương 3: Thiết kế xử lý nền đất yếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cọc cát, xác định số lượng cọc cát, nền nhân tạo, cọc vật liệu rời, gia tải trước, móng cọc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ctuet 25/02/2016 469 5

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 9 - ThS. Trương Công Thuận

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 9 - ThS. Trương Công Thuận

  Bài giảng "Tổ chức thi công - Chương 9: Tổng mặt bằng xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về mặt bằng xây dựng, phân loại mặt bằng xây dựng, nguyên tắc thiết kế tổng mặt bằng xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ctuet 25/02/2016 369 5

 • Bài giảng Nền móng: Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Nền móng: Chương 1 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng "Nền móng - Chương 1: Những khái niệm chung về nền móng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, khái niệm về tính thiết kế nền móng, tải trọng trong thiết kế tính toán thiết kế nền móng, tính toán và thiết kế móng nông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ctuet 25/02/2016 508 5

 • Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 7 và 8 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 7 và 8 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng "Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng và công nghiệp: Chương 7 và 8" cung cấp cho người học các kiến thức: Cửa sổ - Cửa đi (cấu tạo, phân loại, các bộ phận cơ bản,....), cấu tạo nhà công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ctuet 25/02/2016 327 5

 • Bài giảng Nền móng: Chương 4 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng Nền móng: Chương 4 - Nguyễn Thanh Sơn

  Bài giảng "Nền móng - Chương 4: Móng cọc" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo của đài cọc, dự báo sức chịu tải của cọc, thiết kế cọc đài thấp, tính toán kiểm tra cọc trong quá trình thi công,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ctuet 25/02/2016 339 5

 • Bài giảng Nền móng: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

  Bài giảng Nền móng - Chương 1: Các khái niệm cơ bản giới thiệu khái niệm nền và móng, tính nền móng theo trạng thái giới hạn, các tài liệu cần thiết để tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn, đề xuất - so sánh và lựa chọn phương án nền móng. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Xây dựng.

   13 p ctuet 28/07/2015 503 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet