• Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 2

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 2

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 2 Các kết cấu và thiết bị phụ trợ trên cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ phận mặt cầu; lan can, vỉa hè, lề người đi bộ; Độ dốc, phòng nước và thoát nước trên cầu; Khe co giãn và gối cầu; Khe co giãn và gối cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p ctuet 25/09/2022 20 0

 • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 3

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 3

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 3 Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và xây dựng cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Dự án đầu tư – các giai đoạn đầu tư thiết kế cầu; Tiêu chuẩn thiết kế cầu; Khổ giới hạn; Tải trọng tính toán thiết kế cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p ctuet 25/09/2022 16 0

 • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 1

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 1

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 1 Tổng quan về các công trình xây dựng giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng công trình giao thông; Phân cấp công trình xây dựng; Phân loại công trình xây dựng; Các công trình thoát nước; Các bộ phận cơ bản của công trình cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p ctuet 25/09/2022 17 0

 • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 4

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 4

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Chương 4 Lập phương án công trình cầu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập phương án tuyến đường giao thông; Lập phương án cầu và cầu trong nút giao lập thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p ctuet 25/09/2022 20 0

 • Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng dự toán xây dựng công trình; nội dung của tổng dự toán; dự toán xây lắp hạng mục công trình; các bước xác định giá trị dự toán xây lắp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p ctuet 25/09/2022 17 0

 • Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 2: Tiên lượng

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 2: Tiên lượng

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 2: Tiên lượng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm tiên lượng; một số điều cần chú ý khi tính tiên lượng; các bước tiến hành tính tiên lượng; cách tính tiên lượng một các loại công tác xây lắp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p ctuet 25/09/2022 14 0

 • Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 3: Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 3: Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 3: Dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tác dụng của dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công và máy thi công; cơ sở lập dự toán nhu cầu vật liệu nhân công và máy thi công; định mức dự toán xây dựng cơ bản; tính toán nhu cầu vật liệu,...

   32 p ctuet 25/09/2022 15 0

 • Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 4: Lập dự toán công trình

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 4: Lập dự toán công trình

  Bài giảng Dự toán xây dựng cơ bản - Chương 4: Lập dự toán công trình. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đơn giá xây dựng cơ bản; phân loại đơn giá xây dựng cơ bản; định mức các chi phí tính theo tỷ lệ; thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng; phương pháp lập dự toán công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p ctuet 25/09/2022 15 0

 • Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về động lực học đường sắt; Tính cường độ tuyến đường dưới tác dụng của tải trọng động và tải trọng tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p ctuet 29/11/2021 81 0

 • Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 2

  Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cơ sở động lực học đường sắt: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số nguyên lý cơ bản trong tính toán đường sắt không khe nối; Mô hình động lực học đầu máy toa xe-đường ray. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p ctuet 29/11/2021 93 0

 • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về các công trình nhân tạo trên đường; Các căn cứ cơ bản và điều kiện để thiết kế cầu; Thiết kế các phương án cầu; Mặt cầu và đường người đi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p ctuet 29/11/2021 108 1

 • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 2

  Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 2 gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về mố trụ cầu; Cấu tạo mố trụ cầu dầm; Cơ sở phân tích kết cấu cầu; Tính toán mố trụ cầu dầm; Gối cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p ctuet 29/11/2021 99 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số