• Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Thiết bị điện cao áp - Chương 3: Điện kháng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông số quan trọng của MBA, từ thông MBA, từ thông tin, năng lượng từ trong MBA, năng lượng từ trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p ctuet 27/06/2020 8 0

 • Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Thiết bị điện cao áp - Chương 2: Cuộn dây và lõi từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lắp đặt cuộn dây - Core transformer, máy biến áp 5 trụ từ, đường cong từ hóa, MBA phân phối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p ctuet 27/06/2020 9 0

 • Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Thiết bị điện cao áp - Chương 5: Điện dung cuộn dây" cung cấp cho người học các kiến thức: Điện dung trong mô hình đơn giản của cuộn dây, điện dung dọc theo cuộn dây, điện dung giữa các lớp trong cùng 1 cuộn dây,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ctuet 27/06/2020 10 0

 • Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Thiết bị điện cao áp - Chương 1: Lịch sử phát triển máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Mốc thời gian quan trọng, máy biến áp hiện đại, các giai đoạn phát triển máy biến áp hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p ctuet 27/06/2020 9 0

 • Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Thiết bị điện cao áp - Chương 4: Lực tác động lên cuộn dây" cung cấp cho người học các kiến thức: Lực theo phương bán kính, tính toán lực từ theo phương bán kính, lực từ dọc trục, hư hỏng cuộn dây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p ctuet 27/06/2020 9 0

 • Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Thiết bị điện cao áp - Chương 6: Làm mát máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổn thất máy biến áp, làm mát máy biến áp ngâm dầu, ký hiệu làm mát, máy biến áp phân phối, máy biến áp lực gắn cánh tản nhiệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ctuet 27/06/2020 9 0

 • Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ctuet 27/06/2020 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 1 - Ngô Phi Mạnh

  Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 1 - Ngô Phi Mạnh

  Bài giảng "Kỹ thuật nhiệt - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, phương trình trạng thái khí lý tưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p ctuet 27/06/2020 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 3 - Ngô Phi Mạnh

  Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 3 - Ngô Phi Mạnh

  Bài giảng "Kỹ thuật nhiệt - Chương 3: Không khí ẩm, hơi nước và các quá trình nhiệt động thực tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hơi nước, không khí ẩm, các quá trình nhiệt động khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p ctuet 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 2 - Ngô Phi Mạnh

  Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 2 - Ngô Phi Mạnh

  Bài giảng "Kỹ thuật nhiệt - Chương 2: Các định luật nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật nhiệt động, các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ctuet 27/06/2020 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 4 - Ngô Phi Mạnh

  Bài giảng Kỹ thuật nhiệt: Chương 4 - Ngô Phi Mạnh

  Bài giảng "Kỹ thuật nhiệt - Chương 4: Các chu trình sinh công và làm lạnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình động cơ đốt trong, chu trình nhà máy nhiệt điện, chu trình máy lạnh máy nén hơi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p ctuet 27/06/2020 7 0

 • Nghiên cứu thực nghiệm ở Nhật bản về đặc tính biến dạng của đất chảy được ổn định bằng gia cường với vật liệu cốt sợi

  Nghiên cứu thực nghiệm ở Nhật bản về đặc tính biến dạng của đất chảy được ổn định bằng gia cường với vật liệu cốt sợi

  Bài viết này trình bày nghiên cứu sự khác nhau giữa điều kiện bảo dưỡng trong phòng với ngoài hiện trường của mẫu thí nghiệm là hỗn hợp đất cốt sợi về kết quả ba trục của chúng, nhằm sáng tỏ khả năng sử dụng hỗn hợp đất với cốt sợi và xi măng làm vật liệu đất đắp.

   5 p ctuet 27/06/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số