• Ebook Tính chất lý hóa học các chất vô cơ: Phần 1

  Ebook Tính chất lý hóa học các chất vô cơ: Phần 1

  Ebook Tính chất lý hóa học các chất vô cơ: Phần 1 trình bày các nội dung về cấu tạo và tính chất của nhóm nguyên tố s như: nguyên tố hidro, các nguyên tố nhóm IA, các nguyên tố nhóm IIA, các nguyên tố nhóm IIIA, các nguyên tố nhóm IVA,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p ctuet 26/01/2019 14 1

 • Ebook Tính chất lý hóa học các chất vô cơ: Phần 2

  Ebook Tính chất lý hóa học các chất vô cơ: Phần 2

  Ebook Tính chất lý hóa học các chất vô cơ: Phần 2 trình bày các nội dung về cấu tạo và tính chất của các nguyên tố d và f như: Các nguyên tố nhóm IB, các nguyên tố nhóm IIB, các nguyên tố nhóm IIIB, các nguyên tố nhóm IVB và chỉ dẫn tra cứu công thức hóa học. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p ctuet 26/01/2019 15 0

 • Ebook Lời nói dối vĩ đại của não: Phần 2

  Ebook Lời nói dối vĩ đại của não: Phần 2

  Ebook Lời nói dối vĩ đại của não: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về nghệ thuật sống thông qua các mẫu chuyện với những dẫn chứng cụ thể như: Cảm giác tồi tệ dẫn đến sự đầu hàng, tại sao ý chí lại dễ lây lan, những hạn chế của quyền năng "tôi sẽ không", những suy nghĩ cuối cùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p ctuet 26/01/2019 17 0

 • Ebook Lời nói dối vĩ đại của não: Phần 1

  Ebook Lời nói dối vĩ đại của não: Phần 1

  Ebook Lời nói dối vĩ đại của não: Phần 1 sẽ giới thiệu đến các bạn những khám phá mới nhất về sức mạnh ý chí từ nhiều ngành khoa học khác nhau, như tâm lý học, khoa học thần kinh, kinh tế và y học. Ngoài việc đề cập đến những giới hạn của năng lực tự kiểm soát, cuốn sách cũng đưa ra những lời khuyên thực tế để chúng ta có thể gạt...

   101 p ctuet 26/01/2019 21 1

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 1 sẽ trình bày tổng quan về công suất đặt, các trạm biến áp phân phối trung/hạ, các kiểu nối mạng hạ áp, cải thiện hệ số công suất và lọc sóng hài, phân phối trong mạng hạ áp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   346 p ctuet 26/01/2019 18 1

 • Ebook Kỹ thuật đo - Đo điện (tập 1): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật đo - Đo điện (tập 1): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật đo - Đo điện" sẽ trình bày các nội dung chính sau: Đo đại lượng cơ học vật thể rắn, đo nhiệt độ, đo các đại lượng cơ học chất lỏng, đo đại lượng quang, dao động ký, tia âm cức và máy ghi X-Y. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p ctuet 26/01/2019 16 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Phần 2 trình bày các nội dung: Bảo vệ chống điện giật, bảo vệ lưới - thiết bị đóng cắt, các nguồn và tải đặc biệt, lắp đặt điện dân dụng và các vị trí đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   416 p ctuet 26/01/2019 20 1

 • Ebook Kỹ thuật đo - Đo điện (tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật đo - Đo điện (tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật đo - Đo điện (tập 1): Phần 1 trình bày các khái niệm về đo lường, đo điện áp và dòng điện, đo điện trở, đo điện cung, điện cảm và hỗ cảm, đo công suất điện năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p ctuet 26/01/2019 15 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Các nguyên tố phân nhóm IIA". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lý tính, hóa tính, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các oxit, peoxit, hydroxit, các carbua và muối,...

   17 p ctuet 26/01/2019 16 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các hợp chất của nitơ, các hợp chất của phopho,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ctuet 26/01/2019 16 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các đơn chất, các hợp chất có số oxh+3, hợp kim Al, vật liệu gốm hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p ctuet 26/01/2019 13 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

  Mục tiêu môn Hóa vô cơ A cung cấp những kiến thức cần thiết về cấu tạo, tính chất, khả năng phản ứng, điều chế, ứng dụng đặc biệt là ứng dụng chế tạo vật liệu của của nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng của chúng một cách có hệ thống.

   6 p ctuet 26/01/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số