• Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý bộ nhớ. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các bước xử lý chương trình, cấu trúc chương trình, quản lý bộ nhớ vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ctuet 23/07/2019 28 0

 • Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 1 trình bày những nội dung chính như: Các định nghĩa hệ điều hành, lịch sử của hệ điều hành, các tính chất và các nguyên lí xây dựng hệ điều hành, các thành phần và mô hình kiến trúc hệ điều hành, đối tượng quản lí (phục vụ) của hệ điều hành, tổ chức giao tiếp.

   54 p ctuet 23/07/2019 27 0

 • Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 2 trang bị cho người học kiến thức cư bản về quản lý tiến trình trong hệ điều hành. Nội dung trình bày gồm có: Tiến trình và điều độ tiến trình, biểu diễn tiến trình song song, tài nguyên găng và đoạn găng, các giải thuật điều độ, công cụ điều độ cấp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p ctuet 23/07/2019 23 0

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học Thiết kế và phát triển Web. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các bạn sinh viên hiểu được cách thức, cơ chế hoạt động của một trang web viết bằng ngôn ngữ ASP.Net, thiết kế và phát triển được một trang web hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ ASP.Net, tối ưu hóa...

   19 p ctuet 25/06/2019 34 0

 • Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 2: Cấu trúc hệ thống TĐH

  Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 2: Cấu trúc hệ thống TĐH

  Chương 2 Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất trình bày cấu trúc hệ thống tự động hóa. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   67 p ctuet 22/04/2019 36 0

 • Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 4: Kiểm tra tự động

  Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 4: Kiểm tra tự động

  Chương 4 Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất với các nội dung về kiểm tra tự động, bao gồm: Khái quát về kiểm tra, máy chọn tự động, kiểm tra tích cực.

   57 p ctuet 22/04/2019 45 1

 • Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất

  Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất

  Sau khi học xong Chương 1 Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất, học viên sẽ nắm được các kiến thức tổng quát về tự động hóa quá trình sản xuất như lắp đặt, khai thác, bảo trì các hệ thống tự động, thiết kế, chế tạo một số hệ thống tự động đơn giản.

   28 p ctuet 22/04/2019 36 0

 • Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 5: Hệ thống sản xuất tự động hóa

  Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 5: Hệ thống sản xuất tự động hóa

  Chương 5 Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất trình bày hệ thống sản xuất tự động hóa giúp người học biết lắp ráp, vận hành, xử lý kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa hệ thống tự động.

   24 p ctuet 22/04/2019 43 0

 • Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 6: Tự động hóa quá trình lắp ráp

  Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 6: Tự động hóa quá trình lắp ráp

  Chương 6 Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất trình bày các vấn đề chung của tự động hóa quá trình lắp ráp, định vị chi tiết khi lắp ráp tự động, điều khiển và xác định chế độ lắp ráp tự động, ứng dụng rôbôt trong lắp ráp tự động.

   34 p ctuet 22/04/2019 43 1

 • Bài giảng Microsoft excel - Khoa Công nghệ thông tin

  Bài giảng Microsoft excel - Khoa Công nghệ thông tin

  Bài giảng Microsoft excel được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu giúp bạn nắm bắt được các hàm cơ bản trong excel. Từ đó, thực hành hiệu quả và thành thạo hơn, ôn thi tốt trong kì thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo!

   127 p ctuet 22/03/2019 47 1

 • Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 1: Hiđro

  Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 1: Hiđro

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Hiđro, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, phương pháp điều chế, ứng dụng chất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   7 p ctuet 22/02/2019 47 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 3: Selen

  Bài giảng Hóa học vô cơ - Bài 3: Selen

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hợp chất của selen, điều chế selen, tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   10 p ctuet 22/02/2019 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số