• Bài giảng Máy điện 1: Chương 1 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 1 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 1 Máy biến áp cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa, vai trò và công dụng của MBA; Các phương trình cơ bản của MBA; Các chế độ làm việc có tải và hiệu suất của MBA; Máy biến áp 3 pha. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p ctuet 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Máy điện 1: Chương 4 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 4 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 4 Máy điện đồng bộ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung & cấu tạo máy điện ĐB; Từ trường trong MĐ đồng bộ; Quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ; Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng; Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải song song; Động cơ điện đồng bộ....

   29 p ctuet 25/07/2022 11 0

 • Bài giảng Máy điện 1: Chương 3 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 3 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 3 Máy điện không đồng bộ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ; Quan hệ điện từ trong máy điện không đồng bộ; Mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ; Động cơ không đồng bộ 1 pha. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p ctuet 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Máy điện 1: Chương 0 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 0 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 0 Tổng quan về máy điện cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại; Các định luật nghiên cứu máy điện; Vật liệu chế tạo máy điện; Tính thuận nghịch của máy điện; Phát nóng và làm mát máy điện; Sản xuất máy điện (ĐC KĐB);...Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p ctuet 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Máy điện 1: Chương 2 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 2 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 2 Lý thuyết cở bản về máy điện quay cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý biến đổi cơ điện; Dây quấn máy điện xoay chiều; Suất điện động của dây quấn máy điện xoay chiều; Sức từ động của dây quấn máy điện xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p ctuet 25/07/2022 16 0

 • Bài giảng Máy điện 1: Chương 5 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 5 - TS. Trần Tuấn Vũ

  Bài giảng Máy điện 1: Chương 5 Máy điện một chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về máy điện 1 chiều; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động; Quan hệ điện từ trong máy điện một chiều; Từ trường trong máy điện 1 chiều; Máy phát điện 1 chiều; Động cơ điện 1 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p ctuet 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện: Giới thiệu về điều khiển vector & Giới thiệu RFOC - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Giới thiệu về điều khiển vector & Giới thiệu RFOC - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Giới thiệu về điều khiển vector & Giới thiệu RFOC - Nguyễn Ngọc Tú cung cấp cho học viên những kiến thức về điều khiển định hướng trường (FOC), so sánh điều khiển vector và V/f, nguyên lý điều khiển Vector, điều khiển vector hay định hướng trường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   41 p ctuet 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện: Scalar Control of Induction Motor & Space Vector PWM - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Scalar Control of Induction Motor & Space Vector PWM - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Scalar Control of Induction Motor & Space Vector PWM - Nguyễn Ngọc Tú cung cấp cho học viên những kiến thức về scalar control – điều khiển vô hướng, luật điều khiển V/f, tiết kiệm năng lượng với VFD (Variable Frequency Drives),... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p ctuet 25/07/2022 11 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện: Máy điện một chiều và điều khiển máy điện một chiều - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Máy điện một chiều và điều khiển máy điện một chiều - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Máy điện một chiều và điều khiển máy điện một chiều - Nguyễn Ngọc Tú cung cấp cho học viên những kiến thức về điều khiển máy điện một chiều, mô hình động cơ DC, mô hình đơn giản có xét quán tính và ma xát, điều khiển vòng kín, hàm truyền động cơ DC,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   36 p ctuet 25/07/2022 11 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện: Direct Torque Control (DTC) - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Direct Torque Control (DTC) - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Direct Torque Control (DTC) - Nguyễn Ngọc Tú cung cấp cho học viên những kiến thức về đặc tính của điều khiển on/off (switching controller), sơ đồ khối của bộ điều khiển DTC, space vector: hệ thống liên tục, PWM inverter,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   17 p ctuet 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện: Tổng quan về điều khiển máy điện - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Tổng quan về điều khiển máy điện - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Tổng quan về điều khiển máy điện - Nguyễn Ngọc Tú cung cấp cho học viên những kiến thức về hệ thống điều khiển động cơ điện, hệ thống truyền động động cơ điện, 4 vùng hoạt động của động cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   19 p ctuet 25/07/2022 9 0

 • Bài giảng Điều khiển máy điện: Mô hình động động cơ không đồng bộ & Hệ qui chiếu dq - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Mô hình động động cơ không đồng bộ & Hệ qui chiếu dq - Nguyễn Ngọc Tú

  Bài giảng Điều khiển máy điện: Mô hình động động cơ không đồng bộ & Hệ qui chiếu dq - Nguyễn Ngọc Tú cung cấp cho học viên những kiến thức về mô hình máy điện KĐB, phương trình điện áp động cơ không đồng bộ, phép biến đổi dq, chuyển đổi hệ qui chiếu cho các ptrình điện áp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p ctuet 25/07/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số