• Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng: Chương 1 - Lê Văn Phong

  Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng: Chương 1 - Lê Văn Phong

  Chương 1 của bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng trình bày một số nội dung tổng quan về chuỗi cung ứng, đồng thời cũng trình bày một số hoạt động của chuỗi cung ứng, cấu trúc của chuỗi cung ứng, những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng và cách thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh.

   69 p ctuet 16/11/2015 752 16

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo - GV. Huỳnh Kim Phụng

  Bài giảng Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo - GV. Huỳnh Kim Phụng

  Bài giảng Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo giới thiệu chung về đường mía, nguyên liệu sản xuất đường, giới thiệu về đường saccharose, xử lý sơ bộ mía, lấy nước mía, làm sạch nước mía, cô đặc nước mía, kết tinh đường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm.

   82 p ctuet 17/09/2015 730 14

 • Bài giảng Phụ gia thực phẩm: Phụ gia cải tạo màu - ThS. Đặng Bùi Khuê

  Bài giảng Phụ gia thực phẩm: Phụ gia cải tạo màu - ThS. Đặng Bùi Khuê

  Bài giảng Phụ gia thực phẩm về phụ gia cải tạo màu gồm có các nội dung sau: Một số thông tin chung, phân loại chất màu, yêu cầu khi sử dụng phụ gia tạo màu, phụ gia tạo màu tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p ctuet 22/03/2016 504 14

 • Bài giảng Phụ gia thực phẩm: Enzyme - ThS. Đặng Bùi Khuê

  Bài giảng Phụ gia thực phẩm: Enzyme - ThS. Đặng Bùi Khuê

  Bài giảng Phụ gia thực phẩm về enzyme trình bày các nội dung như: Thủy phân protein, đông tụ sữa, protease dùng để làm mềm thịt, sản phẩm nướng và trong sản xuất bia, enzyme thủy phân tinh bột, Alpha Amylase,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   35 p ctuet 22/03/2016 505 14

 • Bài giảng Phụ gia cải thiện đặc tính cảm quan của thực phẩm

  Bài giảng Phụ gia cải thiện đặc tính cảm quan của thực phẩm

  Bài giảng Phụ gia cải thiện đặc tính cảm quan của thực phẩm: Hệ nhũ tương - hệ bọt thực phẩm và chất nhũ hóa giới thiệu chất nhũ hóa, hệ nhũ tương, phân loại nhũ tương, hệ nhũ tương kép, quá trình hình thành nhũ tương, các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ nhũ tương, thông số kỹ thuật của hệ nhũ tương, hệ nhũ tương thực...

   136 p ctuet 20/06/2016 438 13

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh

  Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh

  Mục tiêu bài giảng quản trị chiến lược này nhằm giúp người học thấu hiểu các khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng; nắm vững các nguyên tắc quản lý chất lượng; sử dụng được một số kỹ thuật, công cụ quản lý chất lượng; hiểu rõ bản chất của một số hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn. Nội dung trong bài giảng này...

   140 p ctuet 16/11/2015 1717 11

 • Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch: Chương 5 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch: Chương 5 - ThS. Bùi Hồng Quân

  Chương 5 trình bày về tổn thất sau thu hoạch và nguyên nhân gây tổn thất. Chương này gồm có các nội dung như: Tổn thất sau thu hoạch, tình hình tổn thất sau thu hoạch ở Việt Nam và trên thế giới, các nguyên nhân gây tổn thất sau thu hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p ctuet 22/03/2016 282 11

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - GV. Tạ Thị Bích Thủy

  Bài giảng Quản trị chất lượng - GV. Tạ Thị Bích Thủy

  Bài giảng Quản trị chất lượng trình bày chất lượng và chiến lược, xác định chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, quản lý chất lượng toàn diện, công cụ của TQM, vai trò kiểm soát của TQM trong dịch vụ. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

   44 p ctuet 16/11/2015 819 10

 • Bài giảng Quá trình thiết bị truyền khối

  Bài giảng Quá trình thiết bị truyền khối

  Bài giảng Quá trình thiết bị truyền khối trình bày những khái niệm chung về truyền khối, quá trình hấp thụ, quá trình hấp phụ, quá trình chưng cất, quá trình trích ly, quá trình sấy. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ hóa thực phẩm.

   60 p ctuet 20/06/2016 1013 10

 • Bài giảng Quản lý chất lượng

  Bài giảng Quản lý chất lượng

  Bài giảng Quản lý chất lượng cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng, mô hình chất lượng, đảm bảo chất lượng, nguyên nhân cần có chất lượng và cải tiến chất lượng, cách tiếp cận chất lượng, nguyên tắc chất lượng, phương pháp chất lượng, chu trình cải tiến chất lượng.

   66 p ctuet 16/11/2015 1037 9

 • Bài giảng Khí cụ điện cao áp - Máy cắt điện cao áp

  Bài giảng Khí cụ điện cao áp - Máy cắt điện cao áp

  Bài giảng "Khí cụ điện cao áp - Máy cắt điện cao áp" trình bày các nội dung: Khái niệm chung, các thông số của máy cắt, yêu cầu của máy cắt, phân loại máy cắt, máy cắt nhiều dầu, máy cắt ít dầu, máy cắt khí nén, máy cắt khí F6,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p ctuet 25/02/2016 749 9

 • Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp - Phạm Ngọc Tuấn

  Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp - Phạm Ngọc Tuấn

  Bài giảng Quản lý bảo trì công nghiệp nêu bảo trì bao gồm các công việc nhằm giữ hệ thống họat động. Mục tiêu bảo trì là duy trì năng lực sản xuất của hệ thống với chi phí trong kiểm sóat. Các sách lược bảo trì bao gồm: thực hiện và cải tiến bảo trì phòng ngừa tình trạng hư hỏng của hệ thống, gia tăng năng lực sửa chữa, phục hồi...

   198 p ctuet 19/10/2016 1999 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số