• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.1 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.1 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, làm việc với biến, viết mã chương trình hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p ctuet 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.3 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.3 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Phần 3 bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức về các chương trình hàm/ thủ tục bao gồm: Một số khái niệm thường gặp, nguyên tắc chung, các quy tắc tăng tốc độ, kỹ thuật trồng/ đa năng hóa các hàm/toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p ctuet 28/09/2020 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Các kỹ thuật kiểm tra tính đúng đắn và tính an toàn của chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bẫy lỗi (error handling), lập trình phòng ngừa (defensive programming), kiểm thử (Testing), gỡ rối (Debugging). Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p ctuet 28/09/2020 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.2 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3.2 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Phần tiếp theo bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức về các kỹ thuật thiết kế chương trình. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   135 p ctuet 28/09/2020 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu môn học - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu môn học - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Giới thiệu môn học cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá môn học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo trước khi bước vào môn học này.

   8 p ctuet 28/09/2020 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về lập trình, chu trình phát triển chương trình, các mô thức lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p ctuet 28/09/2020 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc trưng của giải thuật, sắp xếp, độ phức tạp tính toán, cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu, mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p ctuet 28/09/2020 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - TS. Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 5: Tinh chỉnh mã nguồn và xây dựng tài liệu chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức về tinh chỉnh mã nguồn, xây dựng tài liệu chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p ctuet 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đường đi, chu trình Hamilton

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đường đi, chu trình Hamilton

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đường đi, chu trình Hamilton" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị Hamilton, Đồ thị phẳng – Bài toán tô màu đồ thị, tập cắt – Bài toán luồng cực đại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ctuet 28/09/2020 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 4: Cây (Tree)

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 4: Cây (Tree)

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 4: Cây (Tree)" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về cây, tính chất của cây, cây có gốc, cây nhị phân, một số tính chất của cây nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p ctuet 28/09/2020 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Cây khung của đồ thị, đồ thị có trọng số, bài toán cây khung nhỏ nhất, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ctuet 28/09/2020 8 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 6: Biểu diễn đồ thị trên máy tính

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 6: Biểu diễn đồ thị trên máy tính

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 6: Biểu diễn đồ thị trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp biểu diễn đồ thị trên máy tính, sự đẳng cấp của đồ thị, minh họa về biểu diễn đồ thị trên máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ctuet 28/09/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số