• Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 16 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 16 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 16 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Điều khiển phản hồi trạng thái, nguyên lý đặt điểm cực, quỹ đạo trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

   9 p ctuet 25/04/2022 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 19 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 19 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 19 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chuyển từ mô hình liên tục sang mô hình rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

   12 p ctuet 25/04/2022 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 18 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 18 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 18 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mô tả hệ thống rời rạc tuyến tính. Những nội dung chính trong bài giảng gồm có: Hệ thống điều khiển số, mô tả các hệ thống rời rạc, biến đổi Z, mô tả các hệ thống rời rạc tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết...

   9 p ctuet 25/04/2022 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 20 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 20 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 20 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khảo sát hệ thống rời rạc tuyến tính. Những nội dung chính trong bài giảng gồm có: Khảo sát hệ thống điều khiển tự động, tính ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

   9 p ctuet 25/04/2022 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 17 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 17 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 17 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế bộ quan sát trạng thái. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Bộ quan sát trạng thái Luenberger, bài toán đối ngẫu, thiết kế bộ quan sát trạng thái, kết hợp bộ điều khiển phản hồi trạng thái và bộ quan sát trạng thái,... Mời...

   13 p ctuet 25/04/2022 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 11 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 11 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 11 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân vi phân. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Sơ lược về bộ điều khiển PID, bộ điều khiển tỷ lệ P, bộ điều khiển tỷ lệ-tích phân PI, bộ điều khiển tỷ lệ-vi phân PD,... Mời các bạn cùng tham khảo bài...

   15 p ctuet 25/04/2022 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 12 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 12 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 12 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Ziegler-Nichols - Tối ưu độ lớn - Tối ưu đối xứng. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Phương pháp Ziegler-Nichols, các phương pháp trên miền tần số, phương pháp tối ưu độ lớn, phương pháp tối ưu đối xứng,... Mời các bạn cùng tham khảo bài...

   18 p ctuet 25/04/2022 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 13 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 13 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 13 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp IMC - bộ điều khiển dự báo Smith. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

   5 p ctuet 25/04/2022 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 14 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 14 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 14 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích hệ thống trong không gian trạng thái. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Mô hình trạng thái, từ hàm truyền đạt đến mô hình trạng thái, quỹ đạo trạng thái, ma trận hàm mũ,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội...

   16 p ctuet 25/04/2022 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 15 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 15 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 15 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tính ổn định, tính điều khiển được và tính quan sát được trong hệ thống điều khiển tự động. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

   8 p ctuet 25/04/2022 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 6 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 6 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 6 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đặc tính thời gian của hệ thống bậc hai như: Phân tích hệ thống trong miền thời gian, các khâu bậc hai, khảo sát đặc tính trong miền thời gian, đáp ứng cơ sở, khâu dao động bậc hai,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung...

   23 p ctuet 25/04/2022 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 8 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 8 - ThS. Đỗ Tú Anh

  Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Bài 8 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích hệ thống trên miền tần số. Nội dung trình bày trong bài này gồm có: Đáp ứng tần số, đường đặc tính tần, đường đặc tính tần của một số khâu động học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

   10 p ctuet 25/04/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số