Ebook Hệ mờ & nơron trong kỹ thuật điều khiển: Phần 1

Ebook được viết dựa trên các bài giảng về hệ thống điều khiển thông minh cho học viên cao học ngành Tự động hóa. Ebook này không phân tích quá sâu những vấn đề lý thuyết phức tạp mà chỉ cung cấp cho bạn đọc những nội dung rất cơ bản về Hệ mờ, mạng nơ ron nhân tạo và hệ Mờ-nơron. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Lôgic mờ; Điều khiển mờ; Tổng quan về mạng nơron;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.