• Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 1

  Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 1

  Ebook "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2)" Phần 1 trình bày các nội dung về phần đề thi: Sự quay; Sự lăn - mômen quay và mômen xung lượng; Cân bằng và đàn hồi; Dao động; Sự hấp dẫn; Sự hấp dẫn; Chất lưu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   69 p ctuet 26/06/2022 32 0

 • Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 2

  Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung về phần lời giải: Nhiệt và định luật thứ nhất của nhiệt động lực học; Thuyết động học chất khí; Entropi và định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   222 p ctuet 26/06/2022 31 0

 • Ebook Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (Tập 1): Phần 1

  Ebook Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (Tập 1): Phần 1

  Ebook Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Liên kết hóa học; Obitan nguyên tử; Cấu trúc electron nguyên tử; Liên kết tĩnh điện; Thuyết công hưởng và mosomer; Hiệu ứng cấu trúc và hoạt tính; Xúc tác axit bazơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   147 p ctuet 24/03/2022 53 0

 • Ebook Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (Tập 1): Phần 2

  Ebook Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hóa học lập thể; Đồng phân quang học; Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng; Phương pháp nghiên cứu và thiết lập cơ chế; Trạng thái chuyển tiếp hay phức hoạt hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   198 p ctuet 24/03/2022 55 0

 • Ebook Bài tập và lời giảng nhiệt động lực học và Vật lý thống kê: Phần 1

  Ebook Bài tập và lời giảng nhiệt động lực học và Vật lý thống kê: Phần 1

  Bài tập và lời giải nhiệt động học và vật lý thống kê phần 1 đã tập hợp các bài tập và lời giải các bài tập nhiệt động lực học của các trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ như: Trạng thái nhiệt động lực học và nguyên lý thứ nhất, nguyên lý thứ hai và entropy, các hàm nhiệt động và các điều kiện căn bằng, ... Mời các bạn cùng tham...

   158 p ctuet 29/03/2021 104 0

 • Ebook Bài tập và lời giảng nhiệt động lực học và Vật lý thống kê: Phần 2

  Ebook Bài tập và lời giảng nhiệt động lực học và Vật lý thống kê: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu, phần 2 Bài tập và lời giải nhiệt động học và vật lý thống kê tập hợp các bài tập và lời giải các bài tập vật lý thống kê của các trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ như: Xác suất và entropy thống kê, thống kê Maxwell - Boltzmann, các thống kê Bose-einstein và Fermi-Dirac, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   247 p ctuet 29/03/2021 85 0

 • Ebook Bài tập và lời giảng cơ học: Phần 1

  Ebook Bài tập và lời giảng cơ học: Phần 1

  Bài tập và lời giải Cơ học: Phần 1 giới thiệu tới các bạn những bài tập về cơ học Newton như cơ học chất điểm, động học của hệ các chất điểm, động lực học chất rắn, động lực học của các vật biến dạng được. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt những dạng bài tập cụ thể.

   447 p ctuet 29/03/2021 101 0

 • Ebook Bài tập và lời giảng cơ học: Phần 2

  Ebook Bài tập và lời giảng cơ học: Phần 2

  Cuốn Bài tập và lời giải Cơ học: Phần 2 tập hợp những bài tập về cơ học giải tích như các phương trình Lagrange, các dao động nhỏ, các phương trình chính tắc Hamilton, thuyết tương đối hẹp. Đây là những kiến thức quan trọng trong môn Vật lý, mời các bạn tham khảo sách để bổ sung kiến thức về lĩnh vực này.

   283 p ctuet 29/03/2021 105 0

 • Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 2

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập Vật lý đại cương" (tập ba) của tác giả Lương Duyên Bình biên soạn trình bày các nội dung về phần vật lý lượng tử, cơ học lượng tử, nguyên tử - phân tử, hạt nhân nguyên tử - hạt sơ cấp. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p ctuet 27/01/2021 172 0

 • Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 1

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba): Phần 1

  Ebook Bài tập Vật lý đại cương (tập ba) của tác giả Lương Duyên Bình biên soạn dành cho sinh viên và giảng viên Vật lý ở các trường Đại học kỹ thuật, Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Xây dựng,... Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày các nội dung về giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng và quang học...

   67 p ctuet 27/01/2021 163 0

 • Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các quá trình đehydro hóa và hydro hóa, tổng hợp trên cơ sở oxyt cacbon. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p ctuet 29/12/2020 88 0

 • Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nguyên liệu cho quá trình tổng hợp hóa dầu và hữu cơ cơ bản, các quá trình alkyl hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p ctuet 29/12/2020 98 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số