• Ebook Cơ học lượng tử: Phần 2 - Phạm Thúc Tuyền

  Ebook Cơ học lượng tử: Phần 2 - Phạm Thúc Tuyền

  Phần 2 cuốn sách "Cơ học lượng tử" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thế một chiều tuyến tính, dao động tử điều hòa, trường đối xứng trung tâm, nguyên tử hydrogen, phương pháp WKB, phương pháp nhiễu loạn, momen spin, hiệu ứng của spin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   346 p ctuet 23/09/2023 2 0

 • Ebook Cơ học lượng tử: Phần 1 - Phạm Thúc Tuyền

  Ebook Cơ học lượng tử: Phần 1 - Phạm Thúc Tuyền

  Phần 1 cuốn sách "Cơ học lượng tử" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về vật lý lượng tử, tiên đề về trạng thái động lực, tiên đề về trạng thái động lực; tiên đề về toán tử vật lý, tiên đề về kết quả của phép đo, tiên đề về động lực học lượng tử, lý thuyết biểu diễn, tính đẳng hướng không gian. Mời các...

   294 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Hình học vi phân: Phần 2 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Giáo trình Hình học vi phân: Phần 2 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hình học vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đường cong trên mặt cong, định lý ánh xạ ngược và định lý ánh xạ ẩn, đa tạp khả vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Hình học vi phân: Phần 1 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Giáo trình Hình học vi phân: Phần 1 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hình học vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đường và mặt bậc hai, lý thuyết đường cong trong Rn, đại số tenso, đại số ngoài, tenso đối xứng; lý thuyết mặt cong trong R3. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p ctuet 23/09/2023 2 0

 • Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích" là lời giải tương đối chi tiết các bài tập phần 1. Cuốn sách sẽ là tài liệu giúp ích cho mọi sinh viên muốn học tập bộ môn cơ bản này của Toán đại cương.

   234 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích" được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên học tập, giải các bài tập đã nêu trong giáo trình Toán đại cương. Phần 1 cuốn sách là phần tóm tắt lý thuyết và nêu đề bài tập từng chương, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Ebook Bài tập Đại số và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Bài tập Đại số và hình học giải tích: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập Đại số và hình học giải tích" cung cấp cho người đọc các nội dung: Hệ phương trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính, phép biến đổi tuyến tính, dạng song song tuyến tính và dạng toàn phương, hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p ctuet 23/08/2023 36 2

 • Ebook Bài tập Đại số và hình học giải tích: Phần 1

  Ebook Bài tập Đại số và hình học giải tích: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập Đại số và hình học giải tích" giới thiệu tới người đọc các bài tập về: Số phức, trường số; đa thức; không gian Véc tơ, không gian Euclid; ma trận và định thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p ctuet 23/08/2023 42 0

 • Ebook Polyme ưa nước - Hóa học và ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Văn Khôi

  Ebook Polyme ưa nước - Hóa học và ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Văn Khôi

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Polyme ưa nước - Hóa học và ứng dụng" trình bày các nội dung: Polyvinylpyrolidon, tinh bột biến tính, dẫn xuất tan của xenlulozơ, pectin; gôm, chất nhầy và các polysaccarit tan từ rong biển, một số loại polysaccarit tan nguồn gốc động vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   190 p ctuet 22/06/2023 28 0

 • Ebook Polyme ưa nước - Hóa học và ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Văn Khôi

  Ebook Polyme ưa nước - Hóa học và ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Văn Khôi

  Cuốn sách "Polyme ưa nước - Hóa học và ứng dụng" cung cấp những thông tin ngắn gọn nhưng có căn cứ chính xác về các loại polyme ưa nước tự nhiên và tổng hợp được biến tính cũng như các loại gôm có trên thị trường Lipids là các hydrocarbon có phân nhóm hóa học đa dạng. sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   151 p ctuet 22/06/2023 25 0

 • Ebook Hóa học phóng xạ: Phần 2

  Ebook Hóa học phóng xạ: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hóa học phóng xạ" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: điều chế và tách các đồng vị phóng xạ; hóa học nhiên liệu hạt nhân; ứng dụng các đồng vị phóng xạ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p ctuet 22/06/2023 24 0

 • Ebook Hóa học phóng xạ: Phần 1

  Ebook Hóa học phóng xạ: Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học phóng xạ" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phóng xạ và đồng vị phóng xạ; tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất; hiệu ứng đồng vị và phản ứng trong đổi đồng vị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p ctuet 22/06/2023 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet