• Dự án"Dự án xây dựng khu dân cư Bình Thắng tại xã Bình An, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

  Dự án"Dự án xây dựng khu dân cư Bình Thắng tại xã Bình An, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

  Khu đất dự án có nguồn gốc là đất nông nghiệp của người dân địa phương, khu vực này trước đây chưa có các công trình kiến trúc công cộng, chưa có hệ thống cung cấp điện và cấp thoát nước. Do dự án xây dựng khu dân cư Bình Thắng nằm trong quy hoạch của Khu Đông Bắc Bình An, khu quy hoạch này đã đã được triển khai xây dựng nên hệ...

   38 p ctuet 19/12/2013 441 3

 • Giáo án quản lý dự án xây dựng

  Giáo án quản lý dự án xây dựng

  Dự án là một nhóm các công việc có liên quan với nhau được thực hiện theo một qui trình nhất định để đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực và ngân sách, mở rộng hay cải tạo những công trình xây dựng.Dự án là một quá trình tạo ra một kết quả cụ thể. Nếu chỉ có kết quả cuối cùng mà kết quả...

   63 p ctuet 19/12/2013 642 3

 • Đồ án: Phân tích và đánh giá dự án xây dựng công trình đô thị

  Đồ án: Phân tích và đánh giá dự án xây dựng công trình đô thị

  Đất nước ta trong giai đoạn hiện nay đã ra nhập WTO, điều đó mang lại nhiều thuận lợi cũng như những thách thức. Để phát triển kinh tế xã hội cần có những giải pháp thích hợp. Do đó việc xây dựng cơ sở hạ tầng là rất cần thiết, nó là cơ sở để các ngành kinh tế phát triển, để thu hút đầu tư nước ngoài. Điều đó cho thấy đầu tư...

   40 p ctuet 19/12/2013 504 2

 • Đồ án : "Xây dựng ứng dụng phân tích chữ nghĩa trong tìm kiếm tài liệu trực tuyến"

  Đồ án : "Xây dựng ứng dụng phân tích chữ nghĩa trong tìm kiếm tài liệu trực tuyến"

  Luận văn này đực thực hiện nhằm đề xuất ra được một phương thức xây dựng hệ thống hỗ trợ tư vấn với các kết quả sau: Tư vấn hoàn toàn tự động các tài liệu cho người dùng theo từ khóa, lịch sử truy cập của người dùng đó và những người dùng khác và sở thích của họ. Kết quả tư vấn ngày càng chính xác hơn vì hệ thống có phân tích...

   84 p ctuet 19/12/2013 394 2

 • Luận văn:Xây dựng quy trình quản lý dự án xây dựng tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam

  Luận văn:Xây dựng quy trình quản lý dự án xây dựng tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam

  Sơ đồ hệ thống kiểm tra và giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCN: ° . .6B 2. Xây dựng nội quy và quy trình an toàn lao đ ộng, vệ sinh môi trường &PCCN: .r ềề 69 3. Xây dựng quy trỉnh ATLĐ, VSMT & PCCN trên công trường: .71 3. ỉ Quy trình ATLĐ trong xây dựng cơ bản 71 3.1. ỉ Công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình 71 3.1,2 Tố chức mặt...

   102 p ctuet 19/12/2013 556 3

 • Điều tra khảo sát xác định địa điểm khai thác đá xây dựng

  Điều tra khảo sát xác định địa điểm khai thác đá xây dựng

  Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và tình hình địa chất mỏ vật liệu xây dựng trên toàn tỉnh. Khoanh vùng, xác định địa điểm khai thác đá làm vật liệu xây dựng ở thực địa. Đánh giá tính chất cơ lý, hoá học đá làm vật liệu xây dựng và khả năng sử dụng của từng loại đá, từng khu vực. Xây dựng bản đồ các loại và mô tả 25 khu...

   51 p ctuet 19/12/2013 397 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet