• Bài giảng Tổ chức thi công: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương III - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tổ chức thi công - Chương III: Thiết kế tổ chức vận tải công tường, trình bày các nội dung chính: Khái niệm chung, tổ chức vận chuyển đến công trình, thiết kế hệ thống giao thông công trường. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

   21 p ctuet 04/12/2014 278 1

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương II - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương II - ThS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Tổ chức thi công - Chương II: Bố trí thiết bị trên công trường, trình bày các nội dung: khái niệm chung, cần trục xây dựng. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

   21 p ctuet 04/12/2014 345 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số