• Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 3

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 3

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Tính toán các tham số hệ thống điện, kết cấu mạng điện công trình, tính toán, lựa chọn các thành phần của hệ thống điện, lựa chọn tiết diện dây dẫn, lựa chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện theo điều kiện phát nóng và điều kiện ngắn mạch. Mời các...

   18 p ctuet 23/08/2020 118 1

 • Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 4

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 4

  Bài giảng Thiết kế điện công trình: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Chống sét cho công trình, yêu cầu chống sét cho công trình, chống sét đánh thẳng, chống sét lan truyền, phạm vi chống sét, tính toán nối đất chống sét. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   10 p ctuet 23/08/2020 115 1

 • Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 1

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 1

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về thống kê, khái niệm, vai trò và đối tượng của thống kê, một số khái niệm thường dùng, quá trình nghiên cứu thống kê, các phương pháp thống kê biểu thị mức độ của hiện tượng nghiên cứu.

   55 p ctuet 25/03/2020 198 1

 • Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 2

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 2

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Thống kê sản xuất xây dựng, những vấn đề chung của thống kê SX XD, các chỉ tiêu thống kê sản xuất xây dựng, phân tích thống kê sản xuất XD.

   26 p ctuet 25/03/2020 208 1

 • Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 3

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 3

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Thống kê lao động trong đơn vị xây dựng, thống kê cơ cấu LĐ trong xây dựng, thống kê tình hình sử dụng thời gian LĐ, thống kê năng suất LĐ trong xây dựng, thống kê thù lao lao động trong xây dựng.

   47 p ctuet 25/03/2020 206 1

 • Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 4

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 4

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Thống kê tư liệu sản xuất, vấn đề chung về tư liệu sản xuất, thống kê VLXD trong xây dựng.

   47 p ctuet 25/03/2020 213 1

 • Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 5

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 5

  Bài giảng Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Thống kê tài chính doanh nghiệp xây lắp, thống kê vốn của doanh nghiệp xây lắp, thống kê chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây dựng, thống kê doanh lợi doanh nghiệp xây dựng.

   16 p ctuet 25/03/2020 202 1

 • Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 3

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 3

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu số liệu định mức kỹ thuật xây dựng, công cụ để nghiên cứu thời gian làm việc, chỉnh lý kết quả quan sát định mức, phân loại các tổn thất và lãng phí thời gian trong xây dựng.

   40 p ctuet 25/03/2020 190 1

 • Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 1

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 1

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Định mức đơn giá - dự toán, định mức kỹ thuật trong xây dựng cơ bản, đơn giá và dự toán trong xây dựng cơ bản.

   23 p ctuet 25/03/2020 196 1

 • Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 2

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 2

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu thời gian làm việc quá trình xây dựng, phân tích chi phí thời gian làm việc, các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động và các chỉ tiêu đánh giá mức độ thực hiện các định mức, các khái niệm liên quan đến quá trình xây lắp.

   19 p ctuet 25/03/2020 207 1

 • Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 4

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 4

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp lập định mức kỹ thuật xây dựng, xây dựng định mức kỹ thuật lao động, xây dựng định mức thời gian sử dụng máy, định mức vật liệu, lập định mức dự toán xây dựng công trình.

   31 p ctuet 25/03/2020 190 1

 • Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 5

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 5

  Bài giảng Quản lý xây dựng: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Đơn giá xây dựng, khái niệm, phân loại, nội dung của đơn giá xây dựng, nguyên tắc lập đơn giá xây dựng, căn cứ lập đơn giá xây dựng, phương pháp lập đơn giá xây dựng chi tiết của công trình.

   59 p ctuet 25/03/2020 257 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số