• Bài giảng tiếng anh chuyên ngành Điện tử viễn thông

  Bài giảng tiếng anh chuyên ngành Điện tử viễn thông

  Ngày nay, tiếng Anh là công cụ không thể thiếu đ-ợc đối với các nhà nghiên cứu, khoa học, các nhà quản lý, học sinh, sinh viên… để tích luỹ, học hỏi, nghiên cứu. Có thể nói sử dụng thành thạo ngôn ngữ này sẽ giành đ-ợc lợi thế cạnh tranh trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là các ngành khoa học kỹ thuật.

   160 p ctuet 10/03/2013 434 3

 • Bài tập mạch điện tử

  Bài tập mạch điện tử

  Tài liệu tham khảo Bài tập mạch điện tử dành cho sinh viên khoa Điện - điện tử viễn thông. đây là những bài tập cơ bản giúp sinh viên ngành điện tử viễn thông ứng dụng từ lý thuyết, từ đó cũng cố kiến thức

   40 p ctuet 10/03/2013 351 7

 • TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

  TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

  Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng, các tiến bộ về điện tử - viễn thông và công nghệ thông tin không ngừng được phát triển ứng dụng để nâng cao chất lượng và lưu lượng truyền tin thì các quan niệm ý tưởng và biện pháp bảo vệ thông tin dữ liệu cũng được đổi mới. Bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu là một...

   73 p ctuet 10/03/2013 444 2

 • TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐTVT- LÝ THUYẾT

  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐTVT- LÝ THUYẾT

  Nhằm giúp cho sinh viên hệ đào tạo từ xa học tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông có hiệu quả, tập bài giảng " Tiếng anh chuyên ngành viễn thông" được biên soạn bao gồm những kiến thức cơ bản về mạng, truyền dẫn vô tuyến và hữu tuyến, chuyển mạch và ứng dụng công nghệ thông tin trong viễn thông. Tập bài giảng gồm 10 unit, đòi hỏi 60...

   160 p ctuet 10/03/2013 243 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số