• Bài giảng Toán cao cấp - Chương 1: Ma trận, định thức và ma trận ngịch đảo (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 1: Ma trận, định thức và ma trận ngịch đảo (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 1: Ma trận, định thức và ma trận nghịch đảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận, các loại ma trận, phép toán ma trận, cộng, trừ, nhân vô hướng, nhân hai ma trận, ma trận nghịch đảo, ứng dụng ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p ctuet 27/05/2020 3 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ phương trình, dạng ma trận, nghiệm, giải hệ bằng phương pháp khử Gauss; giải và biện luận hệ Cramer,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ctuet 27/05/2020 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 3: Không gian vectơ (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 3: Không gian vectơ (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 3: Không gian vectơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Subspaces of Rn, spanning sets, independence, bases of vector spaces, column space and row space of a matrix, dimensions. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p ctuet 27/05/2020 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 4: Một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 4: Một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 4: Một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình cân đối liên ngành Input Output, mô hình cân bằng thị trường nhiều loại hàng hóa, mô hình cân bằng thu nhập quốc dân, ... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ctuet 27/05/2020 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp - Chương 5: Ánh xạ tuyến tính (2019)

  Bài giảng Toán cao cấp - Chương 5: Ánh xạ tuyến tính (2019)

  Bài giảng "Toán cao cấp - Chương 5: Ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ma trận của ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng và vecto riêng, đa thức đặc trưng, không gian con riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p ctuet 27/05/2020 2 0

 • Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 1: Thiết kế phần cứng dùng FPGA

  Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 1: Thiết kế phần cứng dùng FPGA

  Bài giảng "Điều khiển nhúng - Chương 1: Thiết kế phần cứng dùng FPGA" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu cấu trúc FPGA, giải mã địa chỉ phần cứng, sử dụng quartus/block diagram. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ctuet 27/05/2020 2 0

 • Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 2: Ngôn ngữ VERILOG

  Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 2: Ngôn ngữ VERILOG

  Bài giảng "Điều khiển nhúng - Chương 2: Ngôn ngữ VERILOG" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, thiết kế phân cấp, VERILOG HDL, phép gán, toán tử, phát biểu có điều kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p ctuet 27/05/2020 2 0

 • Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 3: Ứng dụng FPGA trong thiết kế các module điều khiển

  Bài giảng Điều khiển nhúng - Chương 3: Ứng dụng FPGA trong thiết kế các module điều khiển

  Bài giảng "Điều khiển nhúng - Chương 3: Ứng dụng FPGA trong thiết kế các module điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số lưu ý khi thiết kế, thiết kế các module điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ctuet 27/05/2020 2 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế thừa lớp đối tượng, tính đa hình, cài đặt giao diện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   48 p ctuet 27/05/2020 3 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 2 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các toán tử, hàm xuất/nhập, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, phương thức lập trình, mảng một chiều, ma trận, chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p ctuet 27/05/2020 2 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế ủy quyền (delegate), cơ chế multicast delegate, sử dụng event với delegate. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   36 p ctuet 27/05/2020 2 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng "Lập trình nâng cao - Bài 7: Ngôn ngữ lập trình nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình Winform với C thăng, tại sao sử dụng Windows Forms, cấu trúc Windows Forms, sử dụng Windows Forms, sử dụng các Control,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ctuet 27/05/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số