• Nghiên cứu biến tính bentonit Phú Yên để hấp phụ La(III) trong nước

  Nghiên cứu biến tính bentonit Phú Yên để hấp phụ La(III) trong nước

  Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nghiên cứu biến tính bentonit Phú Yên bằng các dung dịch NaCl, NaNO3, HCl, HNO3 và tiến hành khảo sát các điều kiện, để hấp phụ La3+ trong dung dịch loãng của vật liệu này đạt kết quả tốt nhất.

   8 p ctuet 26/06/2022 17 0

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe2O3-TiO2

  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe2O3-TiO2

  Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe2O3-TiO2 bằng phương pháp sol-gel và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng như: tỉ lệ mol Fe:Ti (mol/mol); nhiệt độ nung gel vật liệu đến quá trình hình thành pha của vật liệu nano Fe2O3- TiO2, nhằm tổng hợp được vật liệu nano Fe2O3-TiO2 có kích thước hạt nano, dạng cầu, đồng đều...

   5 p ctuet 26/06/2022 16 0

 • Nghiên cứu tổng hợp nano đồng và ứng dụng

  Nghiên cứu tổng hợp nano đồng và ứng dụng

  Các nghiên cứu gần đây cho thấy các hạt nano đồng có tính năng ưu việt không kém gì các hạt nano vàng, bạc, đặc biệt tính kháng khuẩn. Bài viết trình bày việc sử dụng phương pháp xanh để tổng hợp hạt nano đồng bằng cách sử dụng các chất chiết xuất là dịch chiết lá chè xanh và vỏ trái chuối hột với dung dịch đồng nitrat.

   7 p ctuet 26/06/2022 16 0

 • Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp Lantan và thử hoạt tính quang xúc tác

  Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp Lantan và thử hoạt tính quang xúc tác

  Bài viết Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp Lantan và thử hoạt tính quang xúc tác trình bày hoạt tính quang xúc tác dưới ánh sáng mặt trời (ASMT) và bức xạ tia cực tím của hạt nanoTiO2 pha tạp La được điều chế bằng phương pháp sol-gel.

   9 p ctuet 26/06/2022 18 0

 • Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme L-sparaginase từ nấm Aspergillus terreus SF 981 bằng phương pháp lên men bán rắn

  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme L-sparaginase từ nấm Aspergillus terreus SF 981 bằng phương pháp lên men bán rắn

  Bài viết Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme l asparaginase từ nấm Aspergillus terreus SF 981 bằng phương pháp lên men bán rắn được thực hiện nhằm xác định các yếu tố thích hợp cho quá trình sản xuất enzyme L-asparaginase và làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm có hoạt tính sinh học hỗ trợ và điều trị bệnh.

   15 p ctuet 26/06/2022 19 0

 • Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của hạt cacbon nano

  Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của hạt cacbon nano

  Bài viết Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của hạt cacbon nano nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của CNPs được chế tạo từ hạt đậu nành bằng phương pháp thủy nhiệt. Cấu trúc, hình thái và tính chất quang của CNPs được nghiên cứu thông qua các phép đo nhiễu xạ tia X, chụp...

   12 p ctuet 26/06/2022 17 0

 • Tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 trên cơ sở khung hữu cơ kim loại

  Tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 trên cơ sở khung hữu cơ kim loại

  Bài viết Tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 trên cơ sở khung hữu cơ kim loại trình bày cách thức tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 bằng cách nung phân hủy nhiệt khung hữu cơ kim loại Prussian blue được cấu tạo từ phối tử là nhóm –CN và các ion kim loại FeII và FeIII. Vật liệu 3D αFe2O3 tổng hợp thành công vẫn duy trì hình...

   10 p ctuet 26/06/2022 18 0

 • Các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý

  Các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý

  Trong dạy học nói chung và trong dạy học vật lý nói riêng việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh là hết sức cần thiết. Nội dung của bài viết này sẽ đề cập đến các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý.

   8 p ctuet 26/06/2022 17 0

 • Phương pháp lý thuyết xác định nhiệt độ từ cấu trúc tinh tế phổ hấp thụ tia X mở rộng

  Phương pháp lý thuyết xác định nhiệt độ từ cấu trúc tinh tế phổ hấp thụ tia X mở rộng

  Bài báo "Phương pháp lý thuyết xác định nhiệt độ từ cấu trúc tinh tế phổ hấp thụ tia X mở rộng" trình bày mô hình Einstein tương quan phi điều hòa (ACEM) và áp dụng mô hình này để nghiên cứu sự phụ thuộc nhiệt độ của hệ số Debye-Waller trong cấu trúc tinh tế phổ hấp thụ tia X mở rộng (EXAFS). Đồng thời, chúng tôi cũng trình bày cách thức xác...

   6 p ctuet 26/06/2022 3 0

 • Nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang và tính chất quang xúc tác của vật liệu

  Nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang và tính chất quang xúc tác của vật liệu

  Hai hướng nghiên cứu nhằm làm tăng hiệu quả quang xúc tác của TiO2 là nghiên cứu làm giảm bề rộng vùng cấm của vật liệu TiO2 và nghiên cứu làm giảm tốc độ tái hợp điện tử - lỗ trống. Trong nghiên cứu "Nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang và tính chất quang xúc tác của vật liệu", nhóm tác giả tiến hành tổ hợp vật liệu TiO2 và MWCNTs nhằm làm...

   8 p ctuet 26/06/2022 13 0

 • Khảo sát tín hiệu von-ampe hòa tan xung vi phân của Znii trên điện cực kim cương pha tạp Bo

  Khảo sát tín hiệu von-ampe hòa tan xung vi phân của Znii trên điện cực kim cương pha tạp Bo

  Bài viết Khảo sát tín hiệu von-ampe hòa tan xung vi phân của Znii trên điện cực kim cương pha tạp Bo trình bày các kết quả nghiên cứu bước đầu trong việc khảo sát tín hiệu von-ampe hòa tan của Zn trên điện cực BDD, góp phần cung cấp thông tin nhằm phát triển phương pháp phân tích định lượng các kim loại đã nêu với điện cực này.

   7 p ctuet 26/06/2022 3 0

 • Xác định riêng rẽ cấu hình nhám từ dữ liệu quang học trong giếng lượng tử InGaN/GaN

  Xác định riêng rẽ cấu hình nhám từ dữ liệu quang học trong giếng lượng tử InGaN/GaN

  Bài viết này trình bày việc xác định riêng rẽ hai kích thước đặc trưng của cấu hình nhám từ dữ liệu về độ rộng vạch phổ hấp thụ liên vùng trong giếng lượng tử InGaN/GaN. Chúng tôi sử dụng tỉ số của các độ rộng vạch phổ để tìm ra chiều dài tương quan, sau đó sử dụng dữ liệu về độ rộng vạch phổ để tìm ra biên độ nhám.

   8 p ctuet 26/06/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số