• Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: ánh xạ tuyến tính; hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p ctuet 25/07/2022 19 0

 • Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 - Vũ Khắc Bảy

  Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: ma trận-định thức-hệ phương trình đại số tuyến tính; không gian vectơ trên trường số thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p ctuet 25/07/2022 18 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 1 - Vũ Đình Hòa

  Môn Toán rời rạc là một trong những môn cơ bản nhất của ngành Công nghệ thông tin. Cuốn giáo trình Toán rời rạc này được viết cho sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 - logic mệnh đề, chương 2 - lý thuyết tập hợp,...

   84 p ctuet 25/07/2022 19 0

 • Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 - Vũ Đình Hòa

  Giáo trình Toán rời rạc: Phần 2 gồm có 3 chương. Nội dung kiến thức của từng chương như sau: Chương 5 - Đại số boole và cấu trúc mạch logic, chương 6 - thuật toán, chương 7 - lý thuyết đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p ctuet 25/07/2022 19 0

 • Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 1

  Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 1

  Ebook "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2)" Phần 1 trình bày các nội dung về phần đề thi: Sự quay; Sự lăn - mômen quay và mômen xung lượng; Cân bằng và đàn hồi; Dao động; Sự hấp dẫn; Sự hấp dẫn; Chất lưu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   69 p ctuet 26/06/2022 33 0

 • Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 2

  Ebook Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung về phần lời giải: Nhiệt và định luật thứ nhất của nhiệt động lực học; Thuyết động học chất khí; Entropi và định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   222 p ctuet 26/06/2022 31 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 6 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 6 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 6 Vật liệu cách nhiệt, cách ẩm cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa việc cách nhiệt, cách ẩm; Một số VL cách nhiệt, cách ẩm thông dụng; Tính toán bề dày lớp cách nhiệt; Tính toán kiểm tra đọng sương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p ctuet 26/06/2022 26 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 2 Vật liệu chịu lửa cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về vật liệu chịu lửa – Phân loại; Các tính chất cơ bản của vật liệu chịu lửa; Đặc tính một số loại vật liệu chịu lửa thường gặp.

   30 p ctuet 26/06/2022 27 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 4 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 4 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 4 Vật liệu kim loại cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ tính của Kim loại; Các loại kim loại thường sử dụng trong lãnh vực nhiệt; Tính toán sức bền thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p ctuet 26/06/2022 25 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 3 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 3 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 3 Vật liệu cách nhiệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu chịu lửa – cách nhiệt; Vật liệu cách nhiệt vô cơ; Vật liệu cách nhiệt hữu cơ; Tính toán cách nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p ctuet 26/06/2022 24 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 1 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 1 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 1 Giới thiệu một số hệ thống nhiệt lạnh thường gặp cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về truyền nhiệt; Hệ thống nhiệt; Hệ thống lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p ctuet 26/06/2022 24 0

 • Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 5 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 5 - TS. Hà Anh Tùng

  Bài giảng Vật liệu nhiệt lạnh: Chương 5 Vật liệu chế tạo thiết bị lạnh cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu một số hệ thống lạnh; Các loại kim loại thường sử dụng trong hệ thống lạnh; Vật liệu phi kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p ctuet 26/06/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số