• Ebook Cơ học lượng tử: Phần 2 - Phạm Thúc Tuyền

  Ebook Cơ học lượng tử: Phần 2 - Phạm Thúc Tuyền

  Phần 2 cuốn sách "Cơ học lượng tử" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thế một chiều tuyến tính, dao động tử điều hòa, trường đối xứng trung tâm, nguyên tử hydrogen, phương pháp WKB, phương pháp nhiễu loạn, momen spin, hiệu ứng của spin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   346 p ctuet 23/09/2023 2 0

 • Ebook Cơ học lượng tử: Phần 1 - Phạm Thúc Tuyền

  Ebook Cơ học lượng tử: Phần 1 - Phạm Thúc Tuyền

  Phần 1 cuốn sách "Cơ học lượng tử" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về vật lý lượng tử, tiên đề về trạng thái động lực, tiên đề về trạng thái động lực; tiên đề về toán tử vật lý, tiên đề về kết quả của phép đo, tiên đề về động lực học lượng tử, lý thuyết biểu diễn, tính đẳng hướng không gian. Mời các...

   294 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Hình học vi phân: Phần 2 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Giáo trình Hình học vi phân: Phần 2 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hình học vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đường cong trên mặt cong, định lý ánh xạ ngược và định lý ánh xạ ẩn, đa tạp khả vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Hình học vi phân: Phần 1 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Giáo trình Hình học vi phân: Phần 1 - Đỗ Ngọc Diệp, Nông Quốc Chinh

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hình học vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đường và mặt bậc hai, lý thuyết đường cong trong Rn, đại số tenso, đại số ngoài, tenso đối xứng; lý thuyết mặt cong trong R3. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p ctuet 23/09/2023 2 0

 • Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích" là lời giải tương đối chi tiết các bài tập phần 1. Cuốn sách sẽ là tài liệu giúp ích cho mọi sinh viên muốn học tập bộ môn cơ bản này của Toán đại cương.

   234 p ctuet 23/09/2023 1 0

 • Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Ebook Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích" được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên học tập, giải các bài tập đã nêu trong giáo trình Toán đại cương. Phần 1 cuốn sách là phần tóm tắt lý thuyết và nêu đề bài tập từng chương, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Giáo trình Giải tích 1: Phần 1 - TS. Vũ Gia Tề

  Giáo trình Giải tích 1: Phần 1 - TS. Vũ Gia Tề

  Phần 1 cuốn giáo trình "Giải tích 1" cung cấp cho người học các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giới hạn của dãy số, hàm số một biến số, phép tính vi phân hàm một biến số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   215 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Giáo trình Giải tích 1: Phần 2 - TS. Vũ Gia Tề

  Giáo trình Giải tích 1: Phần 2 - TS. Vũ Gia Tề

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Giải tích 1" cung cấp cho người học các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Tích phân xác định, lý thuyết chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   210 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Giáo trình Hóa hữu cơ (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Hóa hữu cơ (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Hóa hữu cơ" trình bày các nội dung: Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium, các hợp chất alcohol và phenol, các hợp chất carbonyl, các hợp chất carboxylic acid, các hợp chất amine - diazonium, các hợp chất dị vòng thơm năm và sáu cạnh một dị tố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   297 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Giáo trình Hóa hữu cơ (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Hóa hữu cơ (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1, cuốn giáo trình "Hóa hữu cơ" trình bày các nội dung: Đồng phân lập thể, các loại hiệu ứng trong phân tử hợp chất hữu cơ, phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng, các hợp chất alkane, các hợp chất Alkene, các hợp chất alkadiene, các hợp chất alkyne, các hợp chất hydrocarbon thơm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   324 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Hoá phân tích: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Trọng

  Bài giảng Hoá phân tích: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Trọng

  Bài giảng Hoá phân tích: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về hoá phân tích; Các khái niệm và định luật cơ bản trong dung dịch chất điện ly; Pha chế dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p ctuet 23/09/2023 0 0

 • Bài giảng Hoá phân tích: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Trọng

  Bài giảng Hoá phân tích: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Trọng

  Bài giảng Hoá phân tích: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại sai số; Độ đúng, độ chính xác, độ lặp lại, độ nhạy; Các hàm phân bố và ứng dụng (hàm Gauss, hàm Student); Kiểm tra số liệu thực nghiệm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p ctuet 23/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERctuet276710vi