• Cộng hưởng từ - phonon trong siêu mạng bán dẫn

  Cộng hưởng từ - phonon trong siêu mạng bán dẫn

  Bài viết Cộng hưởng từ - phonon trong siêu mạng bán dẫn nghiên cứu hiệu ứng cộng hưởng từ - phonon trong siêu mạng bán dẫn thành phần, làm rõ các hiệu ứng dò tìm cộng hưởng từ - phonon bằng quang học.

   8 p ctuet 26/06/2022 49 0

 • Tái sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp thành chất độn cơ học cho vật liệu nền epoxy

  Tái sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp thành chất độn cơ học cho vật liệu nền epoxy

  Bài viết Tái sử dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp thành chất độn cơ học cho vật liệu nền epoxy nghiên cứu quá trình thu hồi, xử lý vỏ trấu ban đầu để tái sử dụng nó làm chất độn cho vật liệu compozit nền epoxy. Kết quả nghiên cứu cho thấy với hàm lượng 30pkl, vỏ trấu sau xử lý cho độ bền cơ học của vật liệu compozit là tốt nhất so với...

   11 p ctuet 26/06/2022 58 0

 • Nghiên cứu lựa chọn xúc tác cho quá trình chuyển hóa chọn lọc khí cacbon đioxit (CO2) thành metan bằng hiđro ở áp suất thường

  Nghiên cứu lựa chọn xúc tác cho quá trình chuyển hóa chọn lọc khí cacbon đioxit (CO2) thành metan bằng hiđro ở áp suất thường

  Đề tài "Nghiên cứu lựa chọn xúc tác cho quá trình chuyển hóa chọn lọc khí cacbon đioxit (CO2) thành CH4 bằng hydro ở áp suất thường" đã khảo sát xúc tác của bốn kim loại chuyển tiếp Cu, Fe, Co và Ni trên các chất mang khác nhau là thanh hoạt tính, MgO, ZrO2, Al2O3.

   12 p ctuet 26/06/2022 52 0

 • Ảnh hưởng của nồng độ bù kim loại kiềm đến cấu trúc và tính chất áp điện của gốm KNLNS-BNKZ

  Ảnh hưởng của nồng độ bù kim loại kiềm đến cấu trúc và tính chất áp điện của gốm KNLNS-BNKZ

  Bài viết Ảnh hưởng của nồng độ bù kim loại kiềm đến cấu trúc và tính chất áp điện của gốm KNLNS-BNKZ trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc bù kim loại kiềm đến cấu trúc và tính chất áp điện của hệ gốm 0,96(K0,48Na0,48Li0,04)1 + x(Nb0,95Sb0,05)O3-0,04Bi0,5(Na0,82K0,18)0,5ZrO3 với mục đích xác định lượng kiềm bù tối ưu để...

   10 p ctuet 26/06/2022 50 0

 • Nghiên cứu biến tính bentonit Phú Yên để hấp phụ La(III) trong nước

  Nghiên cứu biến tính bentonit Phú Yên để hấp phụ La(III) trong nước

  Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nghiên cứu biến tính bentonit Phú Yên bằng các dung dịch NaCl, NaNO3, HCl, HNO3 và tiến hành khảo sát các điều kiện, để hấp phụ La3+ trong dung dịch loãng của vật liệu này đạt kết quả tốt nhất.

   8 p ctuet 26/06/2022 47 0

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe2O3-TiO2

  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe2O3-TiO2

  Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Fe2O3-TiO2 bằng phương pháp sol-gel và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng như: tỉ lệ mol Fe:Ti (mol/mol); nhiệt độ nung gel vật liệu đến quá trình hình thành pha của vật liệu nano Fe2O3- TiO2, nhằm tổng hợp được vật liệu nano Fe2O3-TiO2 có kích thước hạt nano, dạng cầu, đồng đều...

   5 p ctuet 26/06/2022 54 0

 • Nghiên cứu tổng hợp nano đồng và ứng dụng

  Nghiên cứu tổng hợp nano đồng và ứng dụng

  Các nghiên cứu gần đây cho thấy các hạt nano đồng có tính năng ưu việt không kém gì các hạt nano vàng, bạc, đặc biệt tính kháng khuẩn. Bài viết trình bày việc sử dụng phương pháp xanh để tổng hợp hạt nano đồng bằng cách sử dụng các chất chiết xuất là dịch chiết lá chè xanh và vỏ trái chuối hột với dung dịch đồng nitrat.

   7 p ctuet 26/06/2022 54 0

 • Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp Lantan và thử hoạt tính quang xúc tác

  Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp Lantan và thử hoạt tính quang xúc tác

  Bài viết Nghiên cứu điều chế vật liệu nano TiO2 pha tạp Lantan và thử hoạt tính quang xúc tác trình bày hoạt tính quang xúc tác dưới ánh sáng mặt trời (ASMT) và bức xạ tia cực tím của hạt nanoTiO2 pha tạp La được điều chế bằng phương pháp sol-gel.

   9 p ctuet 26/06/2022 62 0

 • Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme L-sparaginase từ nấm Aspergillus terreus SF 981 bằng phương pháp lên men bán rắn

  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme L-sparaginase từ nấm Aspergillus terreus SF 981 bằng phương pháp lên men bán rắn

  Bài viết Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất enzyme l asparaginase từ nấm Aspergillus terreus SF 981 bằng phương pháp lên men bán rắn được thực hiện nhằm xác định các yếu tố thích hợp cho quá trình sản xuất enzyme L-asparaginase và làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm có hoạt tính sinh học hỗ trợ và điều trị bệnh.

   15 p ctuet 26/06/2022 59 1

 • Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của hạt cacbon nano

  Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của hạt cacbon nano

  Bài viết Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của hạt cacbon nano nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến đặc trưng quang học của CNPs được chế tạo từ hạt đậu nành bằng phương pháp thủy nhiệt. Cấu trúc, hình thái và tính chất quang của CNPs được nghiên cứu thông qua các phép đo nhiễu xạ tia X, chụp...

   12 p ctuet 26/06/2022 59 0

 • Tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 trên cơ sở khung hữu cơ kim loại

  Tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 trên cơ sở khung hữu cơ kim loại

  Bài viết Tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 trên cơ sở khung hữu cơ kim loại trình bày cách thức tổng hợp vật liệu có cấu trúc xốp 3D α-Fe2O3 bằng cách nung phân hủy nhiệt khung hữu cơ kim loại Prussian blue được cấu tạo từ phối tử là nhóm –CN và các ion kim loại FeII và FeIII. Vật liệu 3D αFe2O3 tổng hợp thành công vẫn duy trì hình...

   10 p ctuet 26/06/2022 61 0

 • Các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý

  Các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý

  Trong dạy học nói chung và trong dạy học vật lý nói riêng việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh là hết sức cần thiết. Nội dung của bài viết này sẽ đề cập đến các biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý.

   8 p ctuet 26/06/2022 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=ctuet